54 obywatelskie projekty mieszkańców

Wtorek, 14 czerwca 2022

Nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Rybnika na 2023 rok zakończony.
Mieszkańcy Rybnika zgłosili 10 projektów ogólnomiejskich oraz 44 lokalnych dla wszystkich rybnickich dzielnic. 

Dziękujemy mieszkańcom Rybnika za aktywny udział w zgłaszaniu projektów.
Obecnie rozpoczął się proces ich weryfikacji.
Ostateczną listę projektów wybranych do głosowania poznamy do 23 września 2022!

Poniżej lista złożonych projektów przed weryfikacją formalną i merytoryczną.

Załączniki:

Powrót