Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, 9 maja 2022 r., godz.17.00-19.00, halo!Rybnik

Czwartek, 5 maja 2022

Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach projektów "miękkich" do budżetu obywatelskiego na 2023 rok. Konsultacje odbędą się w punkcie informacji miejskiej halo!Rybnik przy ul. Jana III Sobieskiego 20 w Rybniku, w poniedziałek, 9 maja 2022 r. w godz.17.00-19.00. W trakcie spotkania będzie można dowiedzieć się o zasadach składania wniosków do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2023 rok, poznać funkcjonalności platformy obsługującej budżet obywatelski, a przede wszystkim skonsultować swoje pomysły na projekty "miękkie" z zakresu kultury, edukacji i sportu z pracownikami rybnickiego urzędu miasta oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Powrót