projekt nr 14

14. "Zdrowo i sportowo - w Budowlance Meksyk bawi się odlotowo"


Lokalizacja

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42, 44-200 Rybnik

Skrócony opis

Projekt ten jest kontynuacją dwóch poprzednich projektów na życzenie mieszkańców. Projekt zakłada realizację zajęć rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Zespołu Szkól Budowlanych w Rybniku oraz spotkanie integracyjne z ogniskiem i spływem kajakowym.

Opis projektu

Podczas realizacji projektu na terenie Zespołu Szkół Budowlanych  w Rybniku zostaną przeprowadzone zajęcia:
- nauka i doskonalenie pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- pływanie rekreacyjne
- Joga
- aqua fitness
Na zakończenie zajęć zostanie zorganizowany spływ kajakowy połączony z ogniskiem integracyjnym i uroczystym zakończeniem projektu.
Celem projektu jest integracja środowiska lokalnego oraz popularyzacja zdrowego i aktywnego stylu życia.
Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców dzielnicy Meksyk bez podziału na grupy społeczne oraz dostępny dla osób ze specjalnymi potrzebami. Niniejszy projekt zakłada że osoby ze specjalnymi potrzebami będą mieć zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora

Uzasadnienie

Poprzednie dwa projekty odbiły się pozytywnym echem wśród mieszkańców, przez co wyrazili oni chęć kontynuacji i uczestniczenia w dalszych zajęciach. Projekt korzystnie wpływa na zdrowie i samopoczucie uczestniczących mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

zajęcia sportowe i spotkanie integracyjne
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Aqua fitness1 400 zł
2joga3 600 zł
3Nauka pływania 24 100 zł
4kajaki 10 000 zł
5sprzęt sportowy900 zł
Łącznie: 40 000 zł