projekt nr 32

32. Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku Stodołach


Lokalizacja

Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku Stodołach,
ul. Zwonowicka 5 , 44-292 Rybnik, działka numer 927/185.

Skrócony opis

Zakres projektu zawiera zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku Stodołach. Przedmiot projektu to zakup drabiny nasadkowej składającej się z części dolnej, 2 części górnych oraz części uzupełniającej, pilarki łańcuchowej spalinowej oraz przecinarki, piły do cięcia stali i betonu.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku Stodołach, który wykorzystywany będzie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie miast Rybnika.
Projekt obejmuje zakup:
- Drabina nasadkowa wykonana z lekkiego metalu wg PN - EN 1147. Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP, Drabina składa się z następujących elementów:
Część dolna (A) Długość 2,7 m, 9 szczebli Waga: ok. 9,0 kg
Część górna (B) Długość 2,7 m, 7 szczebli Waga: ok. 9,8 kg
Część górna (B) Długość 2,7 m, 7 szczebli Waga: ok. 9,8 kg
Część wpuszczana (element uzupełniający T3) Służy jako uzupełnienie 7-mio szczeblowej części górnej drabiny nasadkowej. Wymiary: długość ok. 780 mm, szerokość ok. 400 mm; 2 szczeble. Waga: ok. 3 kg;
- Pilarka spalinowa, łańcuchowa, 4,4 kw / 6,0 KM, waga 6kg, najlżejsza w klasie pojemności 70cm³, długość prowadnicy 50cm. Pilarka zoptymalizowana pod kątem ciężaru i wydajności do pracy z drewnem średnio twardym i twardym, z oszczędnym silnikiem 2-MIX. Regulacja ilości tłoczonego oleju pozwala dostosować pilarkę do panujących warunków zewnętrznych. Wyposażona w filtr powietrza HD2 oraz bez narzędziowe zamknięcie wlewu tankowania dla łatwiejszego napełniania paliwem. np. Stihl MS 462 C-M;
- Przecinarka, Piła do cięcia stali i betonu, lekka przecinarka o mocy 4,4 KM, wyposażona w tarczę tnącą o średnicy 350 mm do cięcia stali i betonu, np. Stihl TS 420.

Uzasadnienie

Z uwagi na coraz częstsze występowania anomalii pogodowych ilość akcji ratowniczych, w których jednostka OSP Rybnik Stodoły bierze udział znacząco wzrasta. Zakupiony sprzęt pozwoli na zwiększenie potencjału sprzętowego w jednostce. Pozyskany sprzęt ułatwi nam działanie w trakcie usuwania miejscowych zagrożeń i pożarów. Sprzęt posłuży wszystkim mieszkańców Rybnika dlatego że jednostka OSP bierze udział w akcjach na terenie całego miasta. Komfort i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców znacząco wzrośnie. Koszty eksploatacji będą pokrywane z budżetu OSP.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku Stodołach
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Drabina nasadkowa z lekkiego metalu składająca się z części dolnej, 2 części górnych i elementu uzupełniającego.5 000 zł
2Pilarka spalinowa 4,4 kw / 6,0 KM, waga 6kg, pojemność 70cm³, RS, prowadnica 50cm np. Stihl MS 462 C-M6 000 zł
3Przecinarka Piła do cięcia stali i betonu Stihl TS 420 Nowoczesna, lekka przecinarka o mocy 4,4 KM np. Stihl TS 420 5 500 zł
Łącznie: 16 500 zł
Lp.Część składowaŁączny koszt