projekt nr 31

31. Zakup urządzenia typu "magiczny dywan" do Przedszkola 17, zakup urządzenia zabawowego do ZSP nr 10 oraz zabawa, rozrywka i integracja dla mieszkańców


Lokalizacja

1.  Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku, ul. Krzyżowa 12 44-200 Rybnik
2.  Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 10  ul. Wodzisławska 46 44-200 Rybnik, numer działki: 4201/241
3. 44-200 Rybnik, teren obok bloku Smolna 27 numer działki: 4211/1322

Skrócony opis

Celem projektu jest zakup urządzenia typu "magiczny dywan" wraz z modułami dla Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku, urządzenia zabawowego zamontowanego na placu zabaw dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 oraz  organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców dzielnicy.

Opis projektu

Projekt zakłada:
1. Zakup urządzenia typu "magiczny dywan" wraz z modułami do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana  Brzechwy w Rybniku. Projektor ten to interaktywna pomoc dydaktyczna uwielbiana przez dzieci, która wspomaga codzienny rozwój dziecka poprzez rozwijanie motoryki dużej, koordynacji wzrokowo-ruchowej czy spostrzegawczości.  Specjalnie zaprojektowany rzutnik wyświetla na  podłożu "wirtualny magiczny dywan", na którym przedszkolaki są uczestnikami niesamowitych przygód w postaci ciekawych zabaw, gier i zajęć edukacyjnych. Dzięki ogromnej bazie ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych dzieci nie mogą się nudzić. Co więcej część zabaw jest również dedykowana specjalnie dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczęszczają do placówki. Dzięki uczestniczeniu w takich  zabawach dzieci z różnymi deficytami będą mogły wspomóc swój rozwój.Zabawowa forma dywanu skutecznie absorbuje uwagę dzieci, angażując je tym samym w aktywną naukę.
2. Zakup urządzenia zabawowego typu "domek Sklepik Platinum" do Zespołu Szkolno -Przedszkolnego nr 10, które rozwinie zainteresowania dzieci
i dostarczy radości z zabawy. Z wykorzystaniem urządzenia będą przeprowadzane zajęcia z uwzględnieniem budowania kompetencji komunikacyjnych i społecznych poprzez zabawę z odgrywaniem ról również dla dzieci mających deficyty rozwojowe.  
3. Rozrywka, zabawa i integracja w formie festynu rodzinnego na świeżym powietrzu. Dla mieszkańców dzielnicy Smolna zostanie zorganizowana muzyka rozrywkowa, program kabaretowy oraz atrakcje dla najmłodszych: dmuchany plac zabaw dla najmłodszych, animacje jak również poczęstunek na świeżym powietrzu. Uczestnicy festynu będą mogli nieodpłatnie korzystać z atrakcji. Zostaną również zapewnione warunki dla osób niepełnosprawnych w postaci opieki medycznej i dostosowanej toalety.

Uzasadnienie

1. Zakup urządzenia typu "magiczny dywan" wraz z modułami zapewni wszechstronny rozwój najmłodszych mieszkańców dzielnicy Smolna uczęszczających do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku. Zalety prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tego typu urządzenia to przede wszystkim rozwój motoryki dużej, koordynacji wzrokowo- ruchowej dzięki wykorzystaniu różnorodnych ćwiczeń ruchowych. Dzieci uczęszczające do przedszkola, spędzają znaczną część dnia w placówce. Dlatego naszym zadaniem jest wykorzystać ten czas tak, aby jak najbardziej wesprzeć ich rozwój.
2. Zakup urządzenia zabawowego typu "Domek Sklepik Platinum" uatrakcyjni bazę rekreacyjną placu zabaw, z której korzystają dzieci zamieszkałe w dzielnicy Smolna, uczęszczające do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 10. Zakup powyższego urządzenia nie tylko  wzmocni więzi  w grupie rówieśniczej, ale także z opiekunami i rodzicami. Stworzy również bezpieczną i dostosowaną do różnych warunków pogodowych przestrzeń do zabawy i spędzania czasu na powietrzu.
3. Zintegrowanie mieszkańców dzielnicy i nie tylko podczas festynu. Dla wszystkich uczestników zostaną zapewnione bezpłatne atrakcje typu: animacje dla dzieci, dmuchańce, muzyka rozrywkowa czy kabaret. Celem organizacji festynu jest integracja mieszkańców, miłe spędzenie wspólnego czasu. Festyn co roku cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców i wpisał się w tradycję dzielnicy Smolna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Zakup urządzenia typu "magiczny dywan" wraz z modułami dla Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zakup projektora typu "magiczny dywan" wraz z modułami20 000 zł
Zakup urządzenia zabawowego dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 10
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zakup urządzenia zabawowoego typu " Domek Sklepik Platinum13 000 zł
Zabawa, rozrywka i integracja dla mieszkańców
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wynajęcie artystów, zespołów, kabareciarzy przez 5 godzin- rozrywaka, zabawa i koszty zaiksu16 700 zł
2wynajęcie sceny 6 x 8 m z oswietleniem, nagłośnieniem, technika sceniczna, konferansjer, dwa namioty po 6x 12 m, ławostoły 30 kompetów, transport i rozstawienie, zabezpieczenie stoiska gastronomicznego ze sprzedażą 12 000 zł
3zaplecze sanitarne- 3 toi toi i jeden dla niepełnosprawnych700 zł
4zaplecze medyczne 5 godzin600 zł
5nadmuchiwany plac zabaw dla uczestników bezpłatnie przez 5 godzin3 000 zł
Łącznie: 33 000 zł