Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 27

27. Wygodna ławeczka, nowa szafeczka - doposażenie budynku ZSP nr14, ul. Kręta 20


Lokalizacja

ul. Kręta 20, teren i budynek ZSP nr14

Skrócony opis

Doposażenie budynku ZSP nr 14  w 10 szt. ławek ogrodowych (boisko szkolne), 10 szt. ławeczek szatniowych (korytarze szkolne) oraz 7 szt. szafek szkolnych 6-skrytkowych metalowych (szatnia szkolna).

Opis projektu

Projekt przewiduje zakup:
* 10szt. ławek ogrodowych o wymiarach:  długość całkowita 220cm, wysokość siedziska 43cm, głębokość siedziska 40cm, wymiar deski 45/70, kolor brąz, stelaż wykonany z rur fi 60, malowane proszkowo na kolor czarny z opcją przymontowania do podłoża.
* 10 szt. ławek szatniowych o wymiarach: szerokość 180-200 cm, wysokość 390cm, głębokość 300cm, rura kwadratowa 20*20 cm (kolor rury : żółty, jasny szary, jasny zielony) kolor siedziska buk.
* 7 szt. szafek szatniowych 6-skrytkowych metalowych DJp-6/100/ z dwoma poziomami skrytek o wymiarach: szerokość 100cm, wysokość 180cm, głębokość 46cm, korpus koloru jasno szary (popiel), fronty szafek niebieskie z górnymi i dolnymi otworami wentylacyjnymi, drzwi zamykane na zamek cylindryczny patentowy z dwoma kluczykami w komplecie z dodatkowym systemem Master key. Dodatkowo w projekcie należy uwzględnić koszty transportu. Ustawienie i ewentualny montaż zostanie wykonany we własnym zakresie przez pracowników szkoły.

Uzasadnienie

Potrzeba zakupu oraz ustawienia ławek ogrodowych na terenie boisk szkolnych uzasadnia ich całkowity brak co powoduje brak możliwości odpoczynku w czasie przerw między lekcjami i w czasie zajęć organizowanych na zewnątrz. Ławeczki szatniowe zostaną dostawione na korytarzach szkoły , w ten sposób uzyskamy większą ilość miejsc siedzących dla uczniów. Szafki szkolne metalowe 6 skrytkowe umożliwią dalszą modernizację szatni szkolnej i usprawnią korzystanie z pomieszczenia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Zakup 10szt. ławeczek ogrodowych, 10szt, ławeczek szatniowych, 7szt. szafek szkolnych metalowych 6-skrytkowych
Lp.Część składowaŁączny koszt
1ławeczka ogrodowa 10 szt.7 000 zł
2ławeczka szatniowa 10szt.5 000 zł
3szafka szkolna metalowa 6-skrytkowa 7szt.11 400 zł
4transport1 600 zł
Łącznie: 25 000 zł

Postęp realizacji

Projekt zrealizowano zgodnie z wnioskiem.
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Wygodna ławeczka, nowa szafeczka - doposażenie budynku ZSP nr14, ul. Kręta 20

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.