projekt nr 19

19. Ratujemy i szkolimy - sprzęt dla OSP Ochojec


Lokalizacja

ul. Rybnicka 23, 44-207 Rybnik, 388/12

Skrócony opis

Zakup kamery termowizyjnej oraz sprzętu szkoleniowego w celu zwiększenia potencjału ratowniczego w czasie prowadzonych działań przez strażaków OSP Ochojec.

Opis projektu

Zasadniczym celem projektu jest zakup kamery termowizyjnej, zestawu fantomów do resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz zestawu do pozoracji ran dla jednostki OSP Ochojec. Projekt w znaczący sposób wpłynie na poprawę potencjału ratowniczego strażaków w czasie prowadzonych działań ratowniczo - gaśniczych nie tylko w czasie pożarów ale również w czasie innych zdarzeń.

Uzasadnienie

Projekt pozwoli na skuteczniejsze prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych poprzez np. dokładniejszą lokalizację źródła pożaru, co znacząco wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców naszej dzielnicy, a także w razie potrzeb kamera będzie mogła być wykorzystana w czasie innych zdarzeń na terenie miasta. Zestaw fantomów do RKO oraz zestaw do pozoracji ran posłuży nie tylko strażakom w doskonaleniu swoich umiejętności, lecz także mieszkańcom w nauce pierwszej pomocy w czasie prowadzonych przez strażaków szkoleń czy pokazów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Sprzęt dla OSP Ochojec
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Kamera termowizyjna FLIR K5532 775 zł
2Fantomy Laerdar Little Family QCPR-(3 fantomy)4 884 zł
3Zestaw podstawowy do symulacji obrażeń1 556 zł
Łącznie: 39 215 zł