projekt nr 24

24. "My favourite classroom" - modernizacja pracowni językowej w SP3.


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki
ul. Wolna 17
44-203 Rybnik

Skrócony opis

Projekt obejmuje modernizację pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku. Jego celem jest zapewnienie uczniom warunków do nauki języków obcych na jak najwyższym poziomie przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii multimedialnych.

Opis projektu

Na projekt składa się zakup nowych mebli, krzeseł oraz wyposażenia - sprzętu multimedialnego, komputera oraz pomocy dydaktycznych przydatnych w nauce języka. Modernizacja obejmie również prace remontowe, takie jak malowanie ścian sali, wymiana podłogi oraz niezbędne prace elektryczne.

Uzasadnienie

W sali odbywać się będą regularnie lekcje języka angielskiego i niemieckiego. Jej modernizacja uatrakcyjni prowadzone lekcje, zwiększy zainteresowanie nauką języków. Wykorzystanie nowoczesnych sprzętów zwiększy możliwość stosowania metod aktywnych i poprawi efektywność pracy. Poprawa estetyki pracowni wpłynie na komfort nauki. Jest to inwestycja na wiele lat, dlatego będzie mogło z niej skorzystać wielu młodych mieszkańców dzielnicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

modernizacja pracowni językowej w SP3
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zakup mebli - stołów, krzeseł, biurka, szaf15 500 zł
2zakup pomocy dydaktycznych, multimedialnych23 600 zł
3prace remontowe - malowanie, wymiana podłogi, ewentualne prace elektryczne13 000 zł
4inne np. rolety okienne, plakaty tematyczne1 000 zł
5montaż, transport1 900 zł
Łącznie: 55 000 zł