projekt nr 11

11. Cyfrowy dialog międzypokoleniowy


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku
ul. Włościańska 39e
44 - 251 Rybnik
numer działki: 246/46

Skrócony opis

Projekt zakłada uniwersalne projektowanie.  Proponowany projekt integracji wielopokoleniowej ma na celu zorganizowanie serii zajęć komputerowych dla seniorów. Zajęcia prowadzone będą przez uczniów szkoły podstawowej – młodych Informatyków i mają na celu naukę podstawowych zasad korzystania z komputera. Technologia IT  może stać się doskonałym spoiwem.

Opis projektu

Projekt ma na celu budowanie wielopokoleniowej integracji społecznej mieszkańców Kłokocina połączonej z naukę podstawowych zasad korzystania z komputera oraz z Internetu. Podczas zajęć uczniowie szkoły będą mogli wykazać się wiedzą informatyczną i tą wiedzę przekazać osobom starszym - seniorom. Uczestnicy zajęć będą mogli nauczyć się między innymi: jak wysłać mail, jak załączyć zdjęcie do maila, w jaki sposób zgrać zdjęcia z aparatu/telefonu na komputer, jak wyszukiwać w Internecie informacji na interesujący nas temat, jak korzystać z portali społecznościowych, jak chronić nasze dane w Internecie, jak zabezpieczyć komputer przez zagrożeniami z sieci. Zajęcia odbywałyby się w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku w sali komputerowej, Projekt zakłada utworzenie dwóch grup po 10 osób każda, zajęcia odbywałyby się raz w tygodniu po 2h. Projekt zakłada uniwersalne projektowanie.

Uzasadnienie

Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie budowania dialogu między pokoleniami i wymaga aktywnego udziału zarówno osób starszych jak i młodych. Komputer może stać się właśnie takim spoiwem międzypokoleniowym. Wykorzystanie technologii przez uczniów oraz przez seniorów spowoduje wyeliminowanie poczucia bezradności, samotności, zagubienia i niepewności. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia dzieci oraz ułatwienie dostępu do usług cyfrowych osobom starszym. Dzięki umiejętności korzystania z komputera jak również Internetu seniorzy mogą zaoszczędzić czas, ułatwić sobie życie poprzez załatwianie różnych codziennych spraw bez wychodzenia z domu jak opłaty, zakupy czy rozrywka.  Zajęcia komputerowe pozwolą uczestnikom rozszerzyć horyzonty, rozwinąć zainteresowania, dadzą możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu ze sobą. Projekt zakłada uniwersalne projektowanie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Kosztorys pracowni
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zestawy komputerowe30 537 zł
2Oprogramowanie3 627 zł
3Wyposażenie dodatkowe5 836 zł
Łącznie: 40 000 zł
brak kosztorysu
Lp.Część składowaŁączny koszt
1brak części składowych