projekt nr 16

16. RodzinaRymera2


Lokalizacja

Rybnik Niedobczyce
Działki nr: 3455/237, 3456/237
ul. Górnośląska 44
Stadion KS Rymer Rybnik w Niedobczycach.
Boczne boisko treningowe i meczowe KS Rymer Rybnik oraz AP Rymer Rybnik.
Budynek piętrowy z szatniami i natryskami KS Rymer Rybnik oraz AP Rymer Rybnik.

Skrócony opis

Modernizacja i renowacja bocznego boiska treningowego i meczowego KS Rymer oraz AP Rymer wraz z jego otoczeniem.
Renowacja ubytków i pielęgnacja murawy, montaż piłkochwytów, montaż stojaków na rowery.
Montaż świetlnej tablicy LED dla boiska głównego i bocznego.
Budowa infrastruktury do odnowy biologicznej (ogólnodostępna sauna).

Opis projektu

Projekt zakłada modernizację i renowację istniejącej infrastruktury na obiekcie sportowym MOSiR Rybnik w Dzielnicy Niedobczyce. Obiekt obecnie jest głównie wykorzystywany do przeprowadzanie zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej oraz organizowania wydarzeń sportowych przez dwa kluby piłkarskie: Klub Sportowy Rymer Rybnik oraz UKS Akademia Piłkarska Rymer Rybnik. Projekt "RodzinaRymera2" jest kontynuacją zrealizowanego z powodzeniem w 2019 projektu "Rodzina Rymera" podczas którego udało się wyremontować boczne boisko treningowe, zamontować oświetlenie dla tego boiska, zamontować siłownie na wolnym powietrzu, z której do dzisiaj korzystają zawodnicy i mieszkańcy Niedobczyc, oraz zaprojektować i zbudować mała architekturę na obiekcie.
W ramach obecnego projektu planowana jest renowacja powierzchni trawiastej boiska bocznego na którym w skutek intensywnej eksploatacji powstały liczne ubytki w trawie oraz nierówności. Bardziej komfortowe i bezpieczniejsze wykorzystywanie bocznego boiska zapewnić ma montaż piłkochwytów (wykonanych z siatki ochronnej, bezwęzłowej, zielonej, mocowanej u góry i na dole do linki stalowej za pomocą uchwytów zatrzaskowych) wzdłuż bocznego boiska treningowego oraz za jedną z bramek w celu zabezpieczenia przed wybijaniem piłek poza teren obiektu sportowego (głównie do rowu z ciekiem wodnym i na teren prywatny). Zakładany w projekcie montaż tablicy świetlnej LED (ekranu) będzie źródłem informacji o wydarzeniach sportowych, wynikach, wydarzeniach w dzielnicy i mieście widocznych na jak największym obszarze obiektu sportowego oraz poza nim na przebiegającej obok boiska głównego ciągu komunikacyjnego ulicy Górnośląskiej. Zakup i montaż stojaków rowerowych jest odpowiedzią na coraz większa liczbę osób korzystających z rowerów, a będąca w budowie trasa rowerowa której przebieg zaplanowany jest w sąsiedztwie stadionu z pewnością jeszcze bardziej zwiększy ilość rowerów parkujących przy boiskach.
Projekt montażu sauny w wydzielonej części szatni pomieszczenia budynku klubowego pozwoli na jeszcze większe wykorzystanie już istniejącej infrastruktury, a korzyści zdrowotne wynikające z saunowania będą miały odzwierciedlenie w popularności z tej formy odnowy biologicznej przez zawodników oraz strefy relaksu i odpoczynku przez rodziców i chętnych mieszkańców dzielnicy. Projekt montażu sauny na parterze budynku zakłada uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r., umożliwiające dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami, co oznacza, że będzie ona dostępna dla wszystkich na równych prawach, nie wykluczając określonych grup społecznych.
Wszystkie elementy zagospodarowania terenu oraz pomieszczenia w budynku klubowym, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z koniecznymi uzgodnieniami.

Uzasadnienie

Obiekt sportowy przy ul. Górnośląskiej w Niedobczycach jest umiejscowiony w centralnej części dzielnicy i jest wizytówką i miejscem spotkań mieszkańców. Na obiekcie znajdują się dwa boiska trawiaste, Pierwsze główne pełnowymiarowe z trybuną krytą oraz boczne treningowe. Oba boiska w ciągu roku są wykorzystywane do granic możliwości przez drużyny młodzieżowe, seniorskie i dzieci. Szczególnie boczne boisko trawiaste wykorzystywane do treningów i rozgrywania zawodów wymaga modernizacji koniecznej do zapewnienia bezpiecznego i wygodnego korzystania przez młodzież, dzieci i mieszkańców (mniejsze ryzyko doznania kontuzji i urazów w przyszłości). Zadbana, równa murawa piłkarska to gwarancja komfortu trenowania, rozwijania umiejętności technicznych młodych zawodników, ich bezpieczny rozwój i wizytówka dla klubu.
Potrzeba zamontowania piłkochwytów uzasadniona jest między innymi ukształtowaniem terenu wokół boiska, a mianowicie jest to obszar mocno zarośnięty wysokimi trawami, zawilgocony oraz niedostępny w miejscu przepływającego cieku wodnego. Oprócz trudności w odnalezieniu wybitych piłek poza teren obiektu, młodzi zawodnicy i dzieci narażone są poprzez wchodzenie w wysoką trawę i krzaki na ugryzienie przez kleszcze, wywołujące coraz bardziej groźną chorobę boreliozę.
Tablica świetlna Led (ekran) jest nieodłącznym elementem profesjonalnych i rozwiniętych obiektów sportowych. Daje ona ogromne możliwości przekazu informacji o organizowanych zawodach sportowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Modernizacja i renowacja bocznego boiska trawiastego.
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Montaż piłkochwytów (słupki, siatka ochronna) wzdłuż cieku wodnego Pludry (30 m) oraz za bramką od strony południowej (10 m). Koszt 1 m =1000,00 zł40 000 zł
2Renowacja i pielęgnacja płyty boiska. Wymiana ubytków pod bramkami i w środkowej części, pielęgnacja całości murawy.8 000 zł
3Ustawienie stojaków na rowery.2 000 zł
Łącznie: 50 000 zł
Budowa masztu z tablicą świetlną LED
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Tablica LED wraz z montażem.29 000 zł
Montaż sauny do odnowy biologicznej.
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Sauna fińska ogólnodostępna do odnowy biologicznej w pomieszczeniu szatni dla zawodników na parterze w budynku klubowym.20 000 zł