Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 8

8. Rybnickie Centrum Tenisa


Lokalizacja

Ul. Małachowskiego 128, część działki nr 206/6 (boczne boisko Górnika Boguszowice).

Skrócony opis

Projekt przewiduje budowę 3 kortów o nawierzchni akrylowej (tzw. hard court) z homologacją Międzynarodowej Federacji Tenisa (ITF) pokrytych trzema zespolonymi halami łukowymi o konstrukcji stalowej lub drewnianej. Dodatkowo powstanie budynek zaplecza mieszczący szatnie, zaplecze sanitarne, pomieszczenie biurowe, salkę fitness, recepcję oraz parking.

Opis projektu

Projekt dotyczy budowy I etapu całorocznego ośrodka tenisowego, który w znaczący sposób poszerzy ofertę sportowo-rekreacyjną miasta Rybnika, zwłaszcza w okresie jesienno - zimowym.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:
1. Przygotowanie i uzbrojenie terenu - doprowadzenie mediów (woda, prąd, kanalizacja, gaz, ogrzewanie)
2. Budowa 3 kortów tenisowych o nawierzchni akrylowej (z homologacją ITF), w tym podspółka i odpowiednia podbudowa nawierzchni.
3. Budowa 3 hal łukowych o konstrukcji drewnianej lub stalowej wyposażonej w system oświetlenia, ogrzewania i wentylacji.
4. Wyposażenie kortów w niezbędny sprzęt - słupki, siatki, ławeczki, siatki grodzące, kamera monitoringu na każdy kort itp.
5. Budowa i wyposażenie budynku zaplecza połączonego z halą z widokiem na korty, gdzie będą mieścić się szatnie, sanitariaty, salka fitness, pomieszczenie biurowe i recepcja z minbarem.
Zarówno budynek zaplecza jak i hala pozbawione będą barier architektonicznych i będą dostępne dla osób niepełnosprawnych, co umożliwi wprowadzenie programu szkolenia tenisa na wózkach.
Przy budowie zakłada się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - np. paneli fotowoltaicznych

Uzasadnienie

Budowa hali tenisowej w Rybniku jest inwestycją kluczową dla rozwoju tenisa amatorskiego i zawodniczego w Rybniku, jest to najbardziej paląca inwestycja sportowa w mieście!
Dzieci i młodzież rozpoczynają przygodę z tenisem już od najmłodszych lat (4-5lat). Brak hali tenisowej w Rybniku ogranicza dostęp do uprawiania tej dyscypliny, powoduje też, że dzieci, które mają talent i możliwości fizyczne rezygnują z wyczynowego uprawiania tenisa, ponieważ nie mają gdzie trenować w sezonie halowym (6 miesięcy od października do kwietnia!). Dojazdy do hal tenisowych oddalonych od Rybnika, powodują ogromny nakład finansowy i czasowy (dojazdy do Wodzisławia, Pszczyny czy Ostrawy). Zawodnicy muszą poświęcać dodatkowe godziny na podróż co skutecznie zniechęca do uprawiania tego sportu; jednocześnie powrót na korty po okresie zimowo-jesiennym dla gracza wyczynowego jest niezwykle trudny.
W Rybniku istnieje bardzo duża grupa osób, którzy regularnie uprawiają tenis amatorsko, widać to w sezonie letnim, kiedy znalezienie wolnej godziny na 8 rybnickich kortach graniczy z cudem. Zimą osoby te pozbawione są możliwości uprawiania sportu.
RCT przyczyni się do popularyzacji tenisa wśród dzieci, młodzieży a także dorosłych mieszkańców miasta. Dzięki nawierzchni homologowanej przez ITF będzie można w Rybniku organizować turnieje rangi ogólnopolskiej a nawet międzynarodowej (np. ITF Juniors, czy Tenis Europe).
Bezbarierowy projekt umożliwi  korzystanie z hali również osobom niepełnosprawnym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Rybnickie Centrum Tenisa - kosztorys kompleksowy
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie terenu, doprowadzenie mediów150 000 zł
2Budowa 3 kortów oraz 3 hal wraz z wyposażeniem2 700 000 zł
3Budowa i wyposażenie budynku zaplecza450 000 zł
4Zagospodarowanie terenu, budowa parkingu100 000 zł
5wyposażenie inwestycji w instalację PV 45 000 zł
6sporządzenie dokumentacji projektowej150 000 zł
Łącznie: 3 595 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Rybnickie Centrum Tenisa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.