projekt nr 8

8. Rybnickie Centrum Tenisa


Lokalizacja

Ul. Małachowskiego 128, część działki nr 206/6 (boczne boisko Górnika Boguszowice).

Skrócony opis

Projekt przewiduje budowę 3 kortów o nawierzchni akrylowej (tzw. hard court) z homologacją Międzynarodowej Federacji Tenisa (ITF) pokrytych trzema zespolonymi halami łukowymi o konstrukcji stalowej lub drewnianej. Dodatkowo powstanie budynek zaplecza mieszczący szatnie, zaplecze sanitarne, pomieszczenie biurowe, salkę fitness, recepcję oraz parking.

Opis projektu

Projekt dotyczy budowy I etapu całorocznego ośrodka tenisowego, który w znaczący sposób poszerzy ofertę sportowo-rekreacyjną miasta Rybnika, zwłaszcza w okresie jesienno - zimowym.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:
1. Przygotowanie i uzbrojenie terenu - doprowadzenie mediów (woda, prąd, kanalizacja, gaz, ogrzewanie)
2. Budowa 3 kortów tenisowych o nawierzchni akrylowej (z homologacją ITF), w tym podspółka i odpowiednia podbudowa nawierzchni.
3. Budowa 3 hal łukowych o konstrukcji drewnianej lub stalowej wyposażonej w system oświetlenia, ogrzewania i wentylacji.
4. Wyposażenie kortów w niezbędny sprzęt - słupki, siatki, ławeczki, siatki grodzące, kamera monitoringu na każdy kort itp.
5. Budowa i wyposażenie budynku zaplecza połączonego z halą z widokiem na korty, gdzie będą mieścić się szatnie, sanitariaty, salka fitness, pomieszczenie biurowe i recepcja z minbarem.
Zarówno budynek zaplecza jak i hala pozbawione będą barier architektonicznych i będą dostępne dla osób niepełnosprawnych, co umożliwi wprowadzenie programu szkolenia tenisa na wózkach.
Przy budowie zakłada się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - np. paneli fotowoltaicznych

Uzasadnienie

Budowa hali tenisowej w Rybniku jest inwestycją kluczową dla rozwoju tenisa amatorskiego i zawodniczego w Rybniku, jest to najbardziej paląca inwestycja sportowa w mieście!
Dzieci i młodzież rozpoczynają przygodę z tenisem już od najmłodszych lat (4-5lat). Brak hali tenisowej w Rybniku ogranicza dostęp do uprawiania tej dyscypliny, powoduje też, że dzieci, które mają talent i możliwości fizyczne rezygnują z wyczynowego uprawiania tenisa, ponieważ nie mają gdzie trenować w sezonie halowym (6 miesięcy od października do kwietnia!). Dojazdy do hal tenisowych oddalonych od Rybnika, powodują ogromny nakład finansowy i czasowy (dojazdy do Wodzisławia, Pszczyny czy Ostrawy). Zawodnicy muszą poświęcać dodatkowe godziny na podróż co skutecznie zniechęca do uprawiania tego sportu; jednocześnie powrót na korty po okresie zimowo-jesiennym dla gracza wyczynowego jest niezwykle trudny.
W Rybniku istnieje bardzo duża grupa osób, którzy regularnie uprawiają tenis amatorsko, widać to w sezonie letnim, kiedy znalezienie wolnej godziny na 8 rybnickich kortach graniczy z cudem. Zimą osoby te pozbawione są możliwości uprawiania sportu.
RCT przyczyni się do popularyzacji tenisa wśród dzieci, młodzieży a także dorosłych mieszkańców miasta. Dzięki nawierzchni homologowanej przez ITF będzie można w Rybniku organizować turnieje rangi ogólnopolskiej a nawet międzynarodowej (np. ITF Juniors, czy Tenis Europe).
Bezbarierowy projekt umożliwi  korzystanie z hali również osobom niepełnosprawnym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Rybnickie Centrum Tenisa - kosztorys kompleksowy
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie terenu, doprowadzenie mediów150 000 zł
2Budowa 3 kortów oraz 3 hal wraz z wyposażeniem2 700 000 zł
3Budowa i wyposażenie budynku zaplecza450 000 zł
4Zagospodarowanie terenu, budowa parkingu100 000 zł
5wyposażenie inwestycji w instalację PV 45 000 zł
6sporządzenie dokumentacji projektowej150 000 zł
Łącznie: 3 595 000 zł