projekt nr 26

26. Chodźmy na podwórko!


Lokalizacja

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14 w Rybniku
ul. Leopolda Staffa 42a
44-274 Rybnik

Skrócony opis

Realizacja projektu ma pomóc w dbaniu o zieleń wokół placówek oświatowych na terenie dzielnicy Popielów oraz doposażyć przedszkole w wielkie puzzle piankowe do zabawy na świeżym powietrzu. Pragniemy zadbać o to, żeby zabawa dzieci na terenie ZSP 14 była bezpieczna i przyjazna ich rozwojowi.

Opis projektu

Projekt dotyczy zakupu niezbędnego sprzętu do pielęgnacji terenu zielonego wokół szkoły i przedszkola w Popielowie oraz zakupu dużych klocków piankowych do zabawy na świeżym powietrzu .
Wokół szkoły oraz przedszkola znajduje się dość dużo terenu zielonego: trawniki, drzewa liściaste, krzewy. Do niezbędnej pielęgnacji tego terenu oraz utrzymania go w stanie przyjaznym dla przebywania na nim dzieci, planujemy zakup:
- kosiarki spalinowej
- odkurzacza ogrodowego + zestaw do czyszczenia rynien
- kosy spalinowej mechanicznej
Przedszkole posiada trawiasty plac zabaw ze sprzętem ogrodowym do zabaw oraz patio o podłożu gumowym, na którym brakuje sprzętu stałego do zabaw na świeżym powietrzu. Planujemy zakup wielkogabarytowych klocków piankowych, co pozwoli na ciekawą i kreatywną zabawę na świeżym powietrzu na terenie patia.
W ramach działań podjętych w celu realizacji projektu planujemy:
- wysłać zapytania ofertowe do firm oferujących sprzęt ogrodniczy oraz do firm oferujących wyposażenie placówek oświatowych
- wybór oferty oraz zakup sprzętu
- przekazanie informacji rodzicom oraz społeczności lokalnej o realizacji projektu i zakupionym sprzęcie.
Sprzęt do pielęgnacji zieleni bezpośrednio służyć będzie personelowi ZSP14, panom woźnym, którzy dbają o teren wokół szkoły i przedszkola. Pośrednimi odbiorcami projektu będą zarówno uczniowie i dzieci przedszkola , jak również wszystkie pozostałe osoby z dzielnicy, przebywające na terenie placówki w czasie wolnym od zajęć i pracy, gdyż jest to teren ogólnie dostępny mieszkańcom.
Zakupione wielkoformatowe klocki piankowe posłużą wszystkim przedszkolakom do zabawy na świeżym powietrzu, będą one również wykorzystywane podczas rodzinnych pikników i festynów organizowanych dla społeczności lokalnej na terenie ZSP14.

Uzasadnienie

Obecnie na stanie ZSP14 jest jedna kosiarka spalinowa, która jest już bardzo wysłużona i przebyła już dwie naprawy. Brakuje sprzętu, który pozwoliłby na sprawne, dokładne i należyte pielęgnowanie terenu zielonego wokół przedszkola i szkoły. na terenie zielonym rośnie wiele drzew liściastych oraz krzewów. Koszenie trawy, zamiatanie liści nawiewanych na parking dla rodziców i personelu oraz trawniki, gdzie bawią się dzieci, przycinanie trawy między krzewami i w miejscach trudno dostępnych, wszystko to wymaga odpowiedniego sprzętu, którego na placówce brakuje.
Przedszkole oprócz placu zabaw na terenie zielonym, posiada patio wyłożone płytami gumowymi i każda sala ma do niego dostęp. Teren patia jest niechętnie wykorzystywany przez dzieci, ponieważ brakuje na nim sprzętu do ciekawej i kreatywnej zabawy. Zakup klocków urozmaici zabawę na tym terenie i sprawi, że dzieci chętniej będą korzystały z tego miejsca.
Realizacja projektu wpłynie korzystnie na czas spędzany przez dzieci na świeżym powietrzu. Zabawa na podwórku będzie ciekawsza, a teren wokół dzieci będzie zadbany i bezpieczny. Wpłynie to korzystnie zarówno na wizerunek placówki, jak i dzielnicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

zakup sprzętu do pielęgnacji ogrodu
Lp.Część składowaŁączny koszt
1kosiarka spalinowa 2 500 zł
2odkurzacz ogrodowy o dużej mocy 2 300 zł
3kosa spalinowa2 200 zł
Łącznie: 7 000 zł
zakup wielkich klocków piankowych
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zestaw klocków piankowych 15 000 zł
2mobilna ścianka do zabawy 5 000 zł
3torby na zestaw klocków 3 000 zł
Łącznie: 23 000 zł