projekt nr 20

20. "Skate Park w Ochajo" część I


Lokalizacja

44-207 Rybnik, ul. Łukowa, nr działki 1104/6

Skrócony opis

Zgłoszona inwestycja  "Skate Park w Ochajo" docelowo ma służyć dzieciom i młodzieży z naszej dzielnicy i umożliwić im spędzanie czasu wolnego w sposób aktywny. Miejsce ma integrować, zachęcać do wspólnej zabawy oraz pozwolić na rozwój pasji i zainteresowań młodych mieszkańców Ochojca. Część pierwsza przewiduje przygotowanie planu zagospodarowania terenu i projektu stworzenia tam skate parku.

Opis projektu

Projekt dotyczy planu stworzenia w dzielnicy Ochojec, w sąsiedztwie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 im. Jana Pawła II, miejsca rekreacyjnego w postaci skate parku.
Projekt jest odpowiedzią na rosnące potrzeby intensywnie rozwijającej się dzielnicy, w której dzieci i młodzież chcą spędzać swój wolny czas w gronie znajomych i przyjaciół. Skate park będzie kolejnym miejscem, gdzie młodzi mieszkańcy Ochojca będą mogli wyjść i spędzać razem czas. Miejsce to pozwoli na integrację, wspólną zabawę, a także umożliwi rozwijanie pasji i zainteresowań. Skate park znacząco wpłynie na ofertę rekreacyjną dzielnicy. Projekt wpisuje się w zasady uniwersalnego projektowania, pozwoli zarówno na integracje młodzieży, ale także stworzy przestrzeń dla asymilacji z obywatelami Ukrainy. W projekcie uwzględnione zostaną również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, w możliwie największym zakresie - m.in. w projekcie uwzględnione zostaną bezpieczne wjazdy na tern skate parku - bez barier architektonicznych. W projekcie możliwe będzie uwzględnienie także elementów rekreacyjnych dostępnych dla osób o ograniczonych zdolnościach w poruszaniu się. Wejście na teren parku zostanie stosownie oznaczone, co ułatwi osobom niedowidzącym odczytanie informacji nt. miejsca, zastosowane zostaną odpowiednie kolory i wyraźne oznaczenia terenu. W miarę możliwości finansowych powstaną elementy umożliwiające korzystanie z obiektu na rzecz osób z innymi dysfunkcjami.
Ze względu na niewystarczającą ilość środków możliwych do wydania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 zdecydowano o podzieleniu projektu na etapy. Pierwszy etap przewiduje wyłącznie zlecenie przygotowania planu zagospodarowania terenu oraz projektu stworzenia skate parku. W kolejnych latach będziemy poszukiwać środków do realizacji inwestycji.

Uzasadnienie

W dzielnicy Ochojec niewiele jest miejsc służących spędzaniu wolnego czasu i rekreacji dzieci i młodzieży. Dzielnica stale się powiększa, jest coraz więcej nowych zabudowań i w związku z tym zwiększa się liczba mieszkańców. Młodzi ludzie chętnie korzystają z różnych atrakcji. W naszej dzielnicy nie ,ma jeszcze miejsca, gdzie można bezpiecznie uprawiać sporty ekstremalne. Zaobserwowano wśród naszych mieszkańców ogromne zainteresowanie  jazdą na hulajnogach, rolkach, deskach i wrotkach. Podjęto decyzję, aby stworzyć takie miejsce, aby chętne osoby mogły rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. Mamy również na celu promowanie zdrowego stylu życia i  spędzenia aktywnie czasu wolnego z dala od telefonów, smartfonów i Internetu. Stworzenie nowego miejsca spotkań pozwoli na lepszą integrację mieszkańców dzielnicy z uwzględniłem potrzeb różnych grup, w tym wymagających szczególnych potrzeb - m.in. niepełnosprawnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Skate Park w Ochajo - część pierwsza
Lp.Część składowaŁączny koszt
1przygotowanie planu zagospodarowania terenu oraz projektu stworzenia skate parku na działce nr 1104/640 000 zł