projekt nr 21

21. Teren pod rekreację i spotkania mieszkańców dzielnicy


Lokalizacja

44-200 Rybnik ul Łączna 55 nr: działki 1562/47, 1443/47, 1444/47.

Skrócony opis

Teren będzie przeznaczony na spotkania mieszkańców, typu festyny dzielnicowe, uroczystości lokalne, gry i zabawy dla dzieci.

Opis projektu

Projekt dotyczy przygotowania niezagospodarowanego terenu przy ulicy Łącznej 55.

Uzasadnienie

Zagospodarowany teren ma służyć mieszkańcom dzielnicy przy organizacji festynów,pikników,uroczystości lokalnych w dzielnicy,spotkań mieszkańców,zabaw dla dzieci.Obok znajduje się plac zabaw,wiec będzie to kontynuacja,rozbudowa tego miejsca w celach rekreacyjnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Wycena materiałów i prac związanych z terenem przeznaczonym do zagospodarowania.
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ogrodzenie terenu materiał i wykonanie.26 000 zł
2Zakup ziemi z transportem.10 000 zł
3Zakup trawy z zasiewem.3 980 zł
4Równanie terenu i przygotowanie do zasiewu.4 950 zł
Łącznie: 44 930 zł