projekt nr 5

5. Nowy Osiedlowy Park


Lokalizacja

Działka o numerze 1147/40, 2642/40, ulica Bogusławskiego – Park Osiedlowy

Skrócony opis

Celem projektu jest rewitalizacja parku osiedlowego, powstałego w latach sześćdziesiątych, dla mieszkańców dzielnicy Boguszowie Osiedle. Działania podjęte w ramach projektu miałyby na celu stworzenie miejsca, gdzie czas będą mogli spędzać zarówno rodziny z dziećmi, jak i młodzież, a także starsi ludzie.

Opis projektu

Ideą projektu jest rewitalizacja parku osiedlowego w dzielnicy Boguszowice Osiedle.  Park jest doskonałym miejscem odpoczynku dla mieszkańców, niestety z powodu jego zaniedbania, zniszczonych ławek, nieutwardzonych ścieżek – które w deszczowe dni zamieniają się w błotnistą nawierzchnię  – czy śmieci leżących na terenie parku, omijany jest przez większość osób. W zakresie projektu przewidziano doprowadzenie parku osiedlowego do stanu używalności, między innymi : utwardzenie ścieżek,  wymianę oświetlenia, a także  poszerzenie istniejącego placu zabaw wraz z zabudową urządzeń do Street Workout'u . Zaplanowano także usunięcie starych urządzeń do Street Workout'u ćwiczeń na wolnym powietrzu. Dodatkowo stare, spróchniałe ławki wymieniono by na nowe, wykonane z materiału, który zapobiegałby szybkiemu niszczeniu tworzywa, ze względu na umieszczenie ławek na wolnym powietrzu, bez zadaszenia i narażenie ich na działania warunków atmosferycznych. W projekcie przewidziano także ustawienie większej ilości koszy na śmieci, w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wyrzucania śmieci, w nieodpowiednich miejscach, przez osoby znajdujące się na terenie parku. W skład projektu wchodziłaby również odnowa amfiteatru znajdującej się w parku wraz z zakupem sterownika do oświetlania scenicznego oraz niezbędnego oświetlenia scenicznego wraz z całym okablowaniem i oprzyrządowaniem a także wymiana drewnianych ławek na widowni –  dzięki czemu na terenie parku mogłyby odbywać się festyny, pokazy, teatr na wolnym powietrzu oraz inne wydarzenia kulturalne dla mieszkańców. Dzięki poprawieniu stanu parku, miejsce to mogłoby stać się ponownie ważnym, bezpiecznym i czystym, otwartym na mieszkańców, tak jak za dawnych czasów świetności. Wniosek zakłada uniwersalne projektowanie, które zapewni osobom ze szczególnymi potrzebami (efekty realizacji projektu będą dostępne dla wszystkich na równych prawach lub w możliwie największym stopniu bez adaptacji) oraz nie wyklucza określonych grup społecznych.

Uzasadnienie

Celem projektu jest rewitalizacja parku osiedlowego, powstałego w latach sześćdziesiątych, dla mieszkańców dzielnicy Boguszowie Osiedle. Działania podjęte w ramach projektu miałyby na celu stworzenie miejsca, gdzie czas będą mogli spędzać zarówno rodziny z dziećmi, jak i młodzież, a także starsi ludzie. Jako mieszkańcy wychodzimy z inicjatywą odnowienia naszego parku, który jest bardzo zaniedbany. W zakresie projektu przewidziano doprowadzenie parku osiedlowego do stanu używalności, między innymi : utwardzenie ścieżek, by w nawet deszczowe dni, można było spacerować bez obawy na zniszczenie obuwia; wymianę oświetlenia, poszerzenie istniejącego placu zabaw, aby rodziny z dziećmi miały miejsce, w którym spędzą swobodnie czas na zabawie ze swoimi pociechami. Zaplanowano także usunięcie starych urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu, które swoim stanem stwarzają zagrożenie dla ich użytkowników.  Dodatkowo wymieniono by ławki – by mogły z nich korzystać osoby przebywające na terenie parku, bez zabrudzenia i niszczenia odzieży.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Nowy Osiedlowy Park
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Utwardzenie ścieżek na terenie parku600 000 zł
2Odnowienie sceny wraz z wymianą ławek na widowni zakup sterownika do oświetlania scenicznego oraz niezbędnego oświetlenia scenicznego wraz z całym okablowaniem i oprzyrządowaniem1 300 000 zł
3Wymiana obecnego oświetlenia parku220 000 zł
4Doposażenie placu zabaw wraz poszerzeniem ogrodzenia oraz montażem urządzeń do Street Workout'800 000 zł
5Wymiana ławek oraz koszy na śmieci200 000 zł
6Wykonanie dokumentacji projektowej 200 000 zł
Łącznie: 3 320 000 zł
Lp.Część składowaŁączny koszt