projekt nr 22

22. Skocznia w dal i „siłownia pod chmurką” przy ZSP nr 7


Lokalizacja

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku,
ul. Borki 37D, 44-200 Rybnik,
Numer działki: 3866/184

Skrócony opis

Budowa nowej skoczni w dal wraz z rozbiegiem oraz siłownia na wolnym powietrzu z kilkoma urządzeniami i regulamin na terenie ZSP nr 7 w Rybniku celem stworzenia zespołu obiektów sportowych niezbędnych do rozwoju ruchowego dzieci i młodzieży podczas zajęć lekcyjnych oraz do rekreacji i sportu mieszkańców dzielnicy Orzepowice.

Opis projektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa skoczni w dal wraz z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej oraz mini siłownia na wolnym powietrzu składająca się z 4 urządzeń do ćwiczeń m.in. orbitrek, biegacz ,wioślarz, wahadło.
Bieżnia jednotorowa służąca jako rozbieg: długość 21 m i szerokość 1,30 m. Rozbieg wyznaczą białe linie o szerokości 5 cm, malowane na zewnętrznych krawędziach toru.
Na bieżni, w odległości 1m od obramowania zeskoku (piaskownicy) będzie zamocowana belka do odbicia, której poziom musi być równy z poziomem rozbiegu i zeskoczni. Bieżnia zostanie oddzielona od terenów zielonych obrzeżami betonowymi.
Zeskocznia będzie wypełniona miękkim wilgotnym piaskiem, którego górna powierzchnia znajdzie się na tym samym poziomie, co belka do odbicia.
Wymiary piaskownicy: szerokość 3m, długość 8m. Krawędzie zeskoku zostaną zabezpieczone i zakończone gumową ażurową matą zapobiegającą roznoszeniu piasku. Zakłada się również zakup plandeki zabezpieczającej zeskok przed opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami, grabie do wyrównywania piasku oraz montaż tablicy z regulaminem.

Uzasadnienie

Celem projektu jest rozbudowa oferty sportowo-rekreacyjnej dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku oraz dla  mieszkańców okolicznych osiedli dzielnicy Orzepowice.
Nowy obiekt sportowy wpłynie pozytywnie na atrakcyjność zajęć lekcyjnych WF oraz pozwoli lepiej przygotować dzieci i młodzież do zawodów sportowych.
Podkreślenia wymaga fakt, iż obecnie funkcjonujące boisko oraz place zabaw są ogólnodostępne dla mieszkańców osiedla jak i całej społeczności miejskiej. Po godzinach lekcyjnych oraz w weekendy, teren szkolnych obiektów jest miejscem do rekreacyjnego uprawiania sportu i zabawy całych rodzin. Nowa infrastruktura będzie doskonałym uzupełnieniem istniejących już obiektów na tym obszarze.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Budowa skoczni w dal z rozbiegiem i mini siłownia na wolnym powietrzu.
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja techniczna/projektowa 6 000 zł
2Budowa bieżni z poliuretanu o długości 21m i szerokości 1,30m14 500 zł
3Belka do odbicia 1 500 zł
4Budowa zeskoku o szerokości 3m, długości 8m (piaskownica) + piasek8 000 zł
5"Łapacz piasku" (gumowa mata ażurowa)500 zł
6Plandeka zabezpieczająca przed opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami100 zł
7Grabie z krawędzią równającą400 zł
8Zestaw 4 urządzeń siłowni zewnętrznej z dostawą i montażem (m.in. Orbitrek, Biegacz ,Wioślarz, Wahadło)17 500 zł
9Regulamin korzystania z siłowni i skoczni w dal 1 000 zł
Łącznie: 49 500 zł
Lp.Część składowaŁączny koszt