projekt nr 15

15. Skok w nowoczesność SP21


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku

Skrócony opis

Wymiana sprzętu w pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej nr 21 w Rybniku.

Opis projektu

Projekt ma na celu wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego w pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej nr 21 w Rybniku.

Uzasadnienie

Obecny sprzęt nie zapewnia należytego bezpieczeństwa pracowni komputerowej. Wydajność sprzętu nie pozwala na normalne prowadzenie lekcji. Komputery coraz częściej wymagają naprawy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Pracownia komputerowa
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zestaw komputerowy (25 sztuk)72 000 zł
2Monitor (25 sztuk)15 000 zł
3Oprogramowanie serwera2 000 zł
4Serwer (1 sztuka)10 000 zł
Łącznie: 99 000 zł