projekt nr 25

25. Dzień dziecka na dmuchańcach


Lokalizacja

Projekt będzie realizowany na terenie ZSP nr 14, OSP Popielów, Parafia Trójcy Przenajświętszej.

Skrócony opis

W ramach projektu planujemy ustawienie w trzech punktach w dzielnicy urządzeń dmuchanych do zabawy przy ZSP 14, OSP Popielów oraz Parafii Trójcy Przenajświętszej. Przy parafii planowany jest festyn z gastronomią oraz oprawą muzyczna DJ.

Opis projektu

W ramach projektu planujemy ustawienie w trzech punktach w dzielnicy urządzeń dmuchanych do zabawy. W celu uatrakcyjnienia wydarzenia przewiduję się karnety do zbierania pieczątek na każdej z atrakcji po uzbieraniu kompletu przewidziana jest nagroda. W każdym z punktów będą działały lokalne grupy (grupy strażackie, ministranci, schola, społeczność szkolna)  Grupy te będą zachęcały dzieci do udziału w zabawie oraz informowały o pozostałych atrakcjach. Dzięki rozmieszczeniu atrakcji w 3 różnych punktach będzie to okazja do spaceru po dzielnicy. Przy parafii będzie punkt gastronomiczny oraz namiot z ławami i oprawa muzyczna z DJ. Projekt zakłada uniwersalne projektowanie, możliwość skorzystania z atrakcji przez wszystkie grupy społeczne, dzięki organizacji na terenie ogólnodostępnym pozbawionym barier architektonicznych.

Uzasadnienie

Celem projektu jest szeroko rozumiana integracja środowiska lokalnego poprzez udział w prezentacjach poszczególnych grup oraz wspólne świętowanie dnia dziecka. Grupy działające w dzielnicy będą miały okazję do pozyskania nowych członków podczas imprezy oraz pokazania alternatywy do spędzania wolnego czasu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Organizacja dnia dziecka
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Urządzenia dmuchane, animacje12 600 zł
2Oprawa muzyczna DJ1 000 zł
3Nagrody 1 000 zł
4toalety 400 zł
Łącznie: 15 000 zł