projekt nr 7

7. Budowa boiska softballowego


Lokalizacja

Boisko baseballowe MOSiR Rybnik. Działki nr 299/16, 249/16; 223/16.

Skrócony opis

Wybudowanie boiska softballowego z opcją wykorzystania dla baseballu dziecięcego obok boiska baseballowego seniorskiego w dzielnicy Ligota Ligocka-Kuźnia będzie tworzyło kompleks obiektów sportowych do wykorzystywania przez mieszkańców Rybnika.

Opis projektu

Na obiekcie MOSiR Rybnik w dzielnicy Ligota Ligocka Kuźnia istnieje boisko baseballowe dla seniorów oraz prowizoryczne boisko baseballowe dla dzieci. W ramach tego projektu chcemy prowizoryczne boisko baseballowe przebudować na boisko softballowe z opcją wykorzystania dla baseballu dziecięcego. Budowa wymaga wykonania profesjonalnego projektu, który powinirn być konsultowany z przyszłym użytkownikiem. Projekt budowy boiska softballowego powinien uwzględniać wykonanie następujących robót:
- drenaż terenu
- system czyszczenia sztucznej murawy wodą
- ogrodzenie tzw home-run
- wkonanie piłkochwytu tzw. backstop
- wykonanie boksów dla zawodników
- wykonanie oświetlenia treningowego i nagłośnienia
- wykonanie tablicy wyników
- wykonanie trybun dla ok 200 kibiców
- wykonanie nawierzchni boiska z tworzywa sztucznego
Profesjonalne wykonanie boiska znacznie poprawi bezpieczeństwo oraz komfort zawodników i kibiców.

Uzasadnienie

Wybudowanie boiska softballowego z opcją wykorzystania dla baseballu dziecięcego stworzy kompleks boisk, na którym będzie można organizować zawody międzynarodowe rangi Mistrzostw Europy we wszystkich kategoriach wiekowych zarówno w baseballu jak i softballu. Będzie to pierwszy polski kompleks boisk. Na obiekcie będą mogły odbywać się także inne imprezy sportowe. Obiekt przyczyni się do podniesienia rangi baseballu i softballu nie tylko w Rybniku. Obiekt będzie mógł być wykorzystywany także przez osoby niepełnosprawne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Budowa boiska softballowego
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie projektu70 000 zł
2Wykonanie ogrodzenia home-run300 000 zł
3Wykonanie piłkochwytu (backstop)150 000 zł
4Wykonanie systemu czyszczenia murawy wodą150 000 zł
5Wykonanie drenażu100 000 zł
6Wykonanie boksów (2 szt)200 000 zł
7Wykonanie murawy boiska z tworzywa sztucznego1 700 000 zł
8Wykonanie trybun składanych na 200 osób350 000 zł
9Wykonanie oświetlenia treningowego300 000 zł
10Wykonanie tablicy wyników i nagłośnienia130 000 zł
Łącznie: 3 450 000 zł