projekt nr 41

41. Jaśniej, zdrowiej i bezpieczniej w Zebrzydowicach


Lokalizacja

Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku, ul. Maksymiliana Buhla 3, nr działki: 2790/69 - lokalizacja czterech lamp, nr działki: 2787/69 - lokalizacja jednej lampy.

Skrócony opis

Doświetlenie boiska szkolnego poprzez montaż pięciu lamp. Inwestycja podniesie bezpieczeństwo użytkowników obiektu oraz pozwoli na dłuższe korzystanie z niego przez dzieci i młodzież dzielnicy, wpływając pozytywnie na poprawę ich kondycji fizycznej i zdrowia.

Opis projektu

Głównym celem projektu jest doświetlenie boiska szkolnego, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkującym i wydłużyć czas korzystania z obiektu. Zaplanowane jest założenie 5 dodatkowych lamp wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznej oraz sporządzeniem dokumentacji powykonawczej. Boisko szkolne są równocześnie jedynym tego typu miejskim obiektem w dzielnicy Zebrzydowice, z którego chętnie korzystają również absolwenci szkoły i inni mieszkańcy. Dzięki realizacji projektu będzie można organizować turnieje i rozgrywki sportowe oraz bezpiecznie korzystać z obiektu również wieczorami oraz w okresie wiosennym i jesiennym, kiedy dni są krótsze. Realizacja projektu pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa użytkujących  boisko. Wpłynie też na rozwój sprawności fizycznej i poprawę kondycji zdrowotnej dzieci i młodzieży oraz zdrowe spędzanie czasu wolnego przez młodzież dzielnicy. Projekt zakłada uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przez co rozumie się, że ich efekty będą dostępne dla wszystkich na równych prawach lub w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji oraz nie wykluczając określonych grup społecznych.

Uzasadnienie

Szkolne boisko jest jedynym miejskim obiektem sportowo-rekreacyjnym w dzielnicy, gdzie mieszkańcy dzielnicy, a zwłaszcza dzieci i młodzież, mogą się spotykać uprawiając sport. Jest ono bardzo często uczęszczanym terenem poza zajęciami lekcyjnymi przez dzieci, młodzież oraz starszych mieszkańców dzielnicy. Jest miejscem gdzie młodzież aktywnie spędza czas, bez telefonów komórkowych w rękach. Realizacja projektu nie tylko poprawi bezpieczeństwo w tym miejscu, ale przede wszystkim zwiększy potencjał tego miejsca i sprawi, że nawet w wieczory oraz w okresie wiosny i jesieni boisko będzie mogło tętnić sportowym życiem, a szkoła zyska atrakcyjniejszy obiekt sportowy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Doświetlenie terenu zewnętrznego ZSP nr 12 (boisko i terenu szkoły)
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Doświetlenie terenu zewnętrznego ZSP nr 12 poprzez zakup i montaż pięciu lamp wraz z zasilaniem49 500 zł
Lp.Część składowaŁączny koszt