projekt nr 29

29. Każde pokolenie ma swój czas


Lokalizacja

Teren dzielnicy Rybnicka Kuźnia oraz kościół parafialny pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Rybnickiej Kuźni ul. Kuźnicka 10, także teren przy skrzyżowaniu ulicy
Podmiejskiej z ulicą św. Maksymiliana nr. działki 1244/51 oraz fragmenty rybnickich ścieżek rowerowych i terenów miasta Rybnika.

Skrócony opis

organizacja imprez oraz wydarzeń dla mieszkańców

Opis projektu

Organizacja spotkania opłatkowego z seniorami, osobami niepełnosprawnymi oraz będącymi w potrzebie, a także organizacja koncertu noworocznego dla mieszkańców dzielnicy oraz pozostałych mieszkańców Rybnika w wykonaniu artystów oraz muzyków Miejskiej Orkiestry Dętej. Organizacja festynu rodzinno-odpustowego i IV Kuźnickiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego na Orientację wraz z piknikiem rodzinnym. Organizacja konkursu kolęd i pastorałek dla dzieci i młodzieży dzielnicy Rybnicka Kuźnia i sąsiadujących dzielnic. Założeniem projektu jest integracja lokalnej społeczności oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, występy artystyczne oraz wspólnie spędzany czas z najbliższymi. IV kuźnicki rodzinny rajd na orientację będzie się odbywał w trzech kategoriach: nordic walking, bieg i jazda na rowerze. Jest to impreza rozgrywana na orientację w terenie. Przewiduje się około 150 zawodników. Uczestnicy otrzymają na starcie rajdu mapę z zaznaczonymi punktami oraz kartę startową na której muszą potwierdzić obecność w odnalezionych punktach. Uczestnicy będą musieli wykazać się znajomością różnych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, znajomości historii Miasta i dzielnicy oraz własną sprawnością. Podczas rajdu odbędzie się również piknik rodzinny, na którym odbywać się będą konkursy, gry i zabawy dla dzieci. Z uwagi na charakter zadania organizacja Rajdu Rowerowego nie przewiduje uniwersalnego projektowania, natomiast pozostałe zadania projektu w pełni planowane są z wykorzystaniem projektowania uniwersalnego zgodnie z ustawą. Jedno z zadań ( spotkanie opłatkowe ), wręcz skierowane jest dla osób spełniających kryteria wynikające z pojęcia uniwersalnego projektowania. W tym zadaniu zakłada się liczbę około 100 uczestników spotkania opłatkowego z seniorami.

Uzasadnienie

Celem projektu jest integracja mieszkańców dzielnicy Rybnicka Kuźnia poprzez wspólne spędzanie czasu, wspólny posiłek, wspólny śpiew, wspólną rozmowę
oraz wymianę poglądów i doświadczeń. Celem projektu jest także propagowanie kultury poprzez muzykę i występy artystyczne oraz propagowanie tradycji bożonarodzeniowej wśród rodzin i ich najmłodszych członków. Również celem jest wskazanie ciekawych miejsc w dzielnicy i mieście, przybliżenie ich historii, a wszystko to na sportowo w formie zabawy w gronie rodziny, znajomych i przyjaciół. Kolejnym celem jest zorganizowanie festynu rodzinno – odpustowego w okresie między sierpniem , a październikiem 2023 roku, którego założeniem jest integracja mieszkańców Rybnickiej Kuźni oraz umożliwienie występu przed publicznością dzieci i młodzieży zamieszkującej dzielnicę Rybnicka Kuźnia należących do różnych grup artystycznych oraz czynny udział w pokazach
artystycznych. Założeniem tego celu jest również integracja lokalnej społeczności poprzez zabawy taneczne, konkursy i zawody sportowe, występy artystyczne
oraz spotkania rodzinne z okazji odpustu parafialnego w dzielnicy. Zapotrzebowanie na tego typu imprezy jest ogromne o czym świadczy duża frekwencja na festynie
w ubiegłych latach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

koszty spotkania z seniorami
Lp.Część składowaŁączny koszt
1poczęstunek - obiad, kawa, herbata, ciasto6 500 zł
2koszty związane z występami artystycznymi1 000 zł
Łącznie: 7 500 zł
koszty koncertu noworocznego
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wynagrodzenie dla solistów oraz muzyków5 000 zł
koszty rajdu rowerowego
Lp.Część składowaŁączny koszt
1medale dedykowane3 000 zł
2wydruk map + przygotowanie punktów na trasie900 zł
3nagrody2 000 zł
4gastronomia2 000 zł
Łącznie: 7 900 zł
koszty festynu rodzinno - odpustowego
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zespoły muzyczno - artystyczne12 500 zł
2koszty ochrony - zabezpieczenie imprezy1 500 zł
3Wynajem 4 namiotów o wymiarach 12 m x 6 m, wysokość szczytu 3,10 m z oświetleniem – minimum 3 punkty świetlne5 000 zł
4wynajem 60 ławostołów o wymiarach 2,20 m X 0,5 m2 100 zł
5nagłośnienie5 000 zł
Łącznie: 26 100 zł
koszty konkursu kolęd i pastorałek dla dzieci i młodzieży
Lp.Część składowaŁączny koszt
1nagrody2 500 zł
2poczęstunek500 zł
Łącznie: 3 000 zł