projekt nr 2

2. Wawrzyn dla Wawrzyńca - ogród jordanowski dla całej rodziny


Lokalizacja

Skwer św. Wawrzyńca  działki:
1404/172
441/180
364/179

Skrócony opis

Skwer św. Wawrzyńca jako ekomiejsce integracji. Utworzenie łąki kwietnej, ziół i roślin, hoteli dla owadów. Dostosowanie przestrzeni dla osób z małymi dziećmi - ławka z przewijakiem, z możliwością karmienia niemowlęcia, mała ścieżka sensoryczna. Tyrolka dla starszych dzieci. Tablice ze zdjęciami starego kościoła. Stojaki na rowery. Organizacja zajęć: ćwiczenia dla seniorów, teatrzyk dla dzieci.

Opis projektu

Wpisanie w otoczenie parku łąki kwietnej, rabat z różnymi ziołami, roślinami (najlepiej z tabliczkami informującymi co to za rośliny - walor edukacyjny). Jest w parku dostępny hotel dla owadów - można zrobić wokół niego właśnie tę łąkę kwietną albo dołożyć kolejne hotele. Udostępnić ten teren jako punkt spotkań dla osób z małymi dziećmi - mała ścieżka sensoryczna (niewymagająca dużego nakładu finansowego - po prostu z resztek Zarządu zieleni - kora, kamien, żwir, kostka). Stojaki na rowery zachęcą osoby bardziej aktywne do odpoczynku w tym miłym otoczeniu. Integracja każdego pokolenia - osoby starsze mogą dojechać autobusem, matki z małymi dziećmi skorzystać z przewijaka, ławki do karmienia w dyskretnym otoczeniu, młodzież może się spotkać i zjechać z tyrolki. Bliskość harcówki pozwoli na późniejsze wykorzystanie terenu - jak ogromna jest potrzeba było widać na kinie z okazji dnia dziecka. Tablice ze zdjęciami starego kościoła pozwolą na integrację miedzypokoleniową, budowanie patriotyzmu lokalnego. Projekt zakłada uniwersalne projektowanie, efekty będą dostępne dla wszystkich na równych prawach, dodatkowo będą angażować w zasadzie wszystkie grupy społeczne - zajęcia dla aktywnych seniorów, teatrzyk dla dzieci.

Uzasadnienie

Skwer św. Wawrzyńca jest idealnym rozwiązaniem dla integracji mieszkańców - obok Harcówki, w zasadzie centrum dzielnicy, bliskość przystanku autobusowego. W całej dzielnicy jest bardzo dużo małych dzieci, a brakuje miejsc, gdzie matka mogłaby przewinąć bądź nakarmić dziecko, przez co staje się społecznie wykluczona. Łąka kwietna jest ekologiczna, pozwoli nie tylko na lepszą jakość powietrza, ale również na budowanie od maleńkości świadomości konieczności troski o przyrodę. Coraz większy odsetek dzieci ma problemy z integracją sensoryczną - wybudowanie ścieżki pozwoli na zminiejszenie ich trudności również na dalszej drodze edukacji. Stojaki rowerowe pozwolą na chwilę odpoczynku osobom aktywnym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

71 500
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Posadzenie ziół, kwiatów9 600 zł
2Łąka kwietna3 000 zł
3Hotel dla owadów400 zł
4Stojaki na rowery2 000 zł
5Ławka do karmienia i przewijania4 000 zł
6Tablice ze zdjęciami drewnianego kościoła4 000 zł
7leżaki miejskie4 000 zł
8tyrolka20 000 zł
9zatwierdzenie dokumentacji technicznej w postaci projektu zagospodarowania8 000 zł
10Gimnastyka dla seniorów na świeżym powietrzu2 500 zł
11Teatrzyk dla dzieci (wynagrodzenia artystów, wyposażenie techniczne – mikrofony, agregat, koszty ZAiKS)8 000 zł
Łącznie: 71 500 zł
Ogród jordanowski na skwerze św. Wawrzyńca
Lp.Część składowaŁączny koszt