projekt nr 23

23. Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym


Lokalizacja

Rybnik ul.Łączna 55 nr. działki 1561/47

Skrócony opis

Rozbudowa będzie polegała  na wymianie  części niektórych elementów i dodanie nowej instalacji wraz ze zraszaczami  i systemem sterowania nawadniania.  

Opis projektu

Rozbudowa systemu nawadniania będzie polegała na wymianie zużytych zaworów sterujących, dodanie nowej centralnej instalacji i nowej pompy zasilającej.Nowy system nawadniania będzie obejmował całe boisko a nie jak do tej pory zewnętrzne części boiska sportowego i treningowego.

Uzasadnienie

Nawadnianie boiska sportowego ma na celu prawidłowe funkcjonowanie oraz zapewnienie ciągłości treningów dla grup młodzieżowych oraz dziecięcych w celu zapewnienia rozwoju dzieci i młodzieży z dzielnicy Orzepowice.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Rozbudowa systemu nawadniania.
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Montaż zraszaczy i 40 hunter6 642 zł
2Zestawy przyłączeniowe do zraszaczy 1 180 zł
3Montaż rurociągu pe 50 wykop i ułożenie 8 300 zł
4Kształtki dla kolektora wraz z wymianą 2 214 zł
5Montaż elektrozaworów sekcyjnych z wymianą4 428 zł
6Filtr siatkowy 492 zł
7Skrzynka elektrozaworowa JUMBO1 722 zł
8Przewód sterujący 200mb4 920 zł
9Przebudowa istniejących podłączeń zraszaczy K-rain3 690 zł
10Montaż sterownika wewnętrznego 12-sekcyjnego wraz z przewodami elektrycznymi i sterującymi z obsługą zdalną 5 978 zł
11Pompa zasilająca 5 200 zł
Łącznie: 44 766 zł