projekt nr 38

38. Aleja Drzew


Lokalizacja

działka nr 2416/54

Skrócony opis

Rewitalizacja alei drzew przy ulicy Mikołowskiej wzdłuż muru Bazyliki Św. Antoniego (pomiędzy pl. Jana Pawła II a bramą wjazdową na teren bazyliki).

Opis projektu

Obecne drzewa są jeszcze żywe, projekt ma na celu płynne zastąpienie starszych drzew nowymi ( w miarę możliwości nasadzenie nowych pomiędzy starymi ) tak aby nowe drzewa zdołały urosnąć zanim starsze będą wymagały wycięcia . Ma to na celu uniknięcia sytuacji gdy w centrum miasta znikną kolejne drzewa, których z każdym rokiem ubywa . W ramach projektu byłaby też opcja weryfikacji możliwości posadzenia drzew po drugiej stronie drogi ul. Mikołowskiej na tym samum odcinku.

Uzasadnienie

Obecne drzewa są jeszcze żywe, projekt ma na celu płynne zastąpienie starszych drzew nowymi ( w miarę możliwości nasadzenie nowych pomiędzy starymi ) tak aby nowe drzewa zdołały urosnąć zanim starsze będą wymagały wycięcia . Ma to na celu uniknięcia sytuacji gdy w centrum miasta znikną kolejne drzewa, których z każdym rokiem ubywa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

kosztorys 1
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zasadzenie drzew 2 szt 20 000 zł
2przygotowanie podłoża strukturalnego 2 szt 40 000 zł
Łącznie: 60 000 zł