projekt nr 18

18. Pomagając nam, pomagasz chronić swoją dzielnicę


Lokalizacja

Siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik - Niewiadom
44-273 Rybnik
ul. Gustawa Morcinka 18
Numer działki: 215/7

Skrócony opis

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik - Niewiadom w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz środki ochrony osobistej strażaków-ratowników.

Opis projektu

Projekt dotyczy doposażenia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik - Niewiadom w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz środki ochrony osobistej strażaków-ratowników.

SPRZĘT RATOWNICZO-GAŚNICZY:
Wyposażenie, które zostanie zakupione, pozwoli skuteczniej realizować zadania związane z ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwem na terenie Dzielnicy Niewiadom oraz umożliwi bardziej skuteczne działania w celu ratowania życia ludzkiego, w tym:

Kamera termowizyjna umożliwi lokalizację niewidocznych gołym okiem źródeł ognia (w tym ognia i żaru ukrytego na przykład w stropach budynków) w celu uniemożliwienia jego rozprzestrzeniania, a także umożliwi działania poszukiwawcze żywych ludzi lub zwierząt w obiektach objętych katastrofą budowlaną (zawalonych).

Agregat oddymiający spowoduje szybkie przywrócenie w spalonych obiektach, atmosfery zdatnej do oddychania, bez użycia specjalistycznych aparatów oddechowych oraz umożliwi szybszy powrót mieszkańców Dzielnicy do ich miejsca zamieszkania.

Opryskiwacz spalinowy umożliwi bardziej skuteczne działania gaśnicze, między innymi podczas pożarów traw, nieużytków i ściółki leśnej, gdzie użycie linii gaśniczych nie jest jeszcze zasadne.

Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji, pozwoli na ustabilizowanie po wypadku pojazdu biorącego w nim udział, w celu zabezpieczenia pracy strażaków-ratowników oraz osób poszkodowanych, znajdujących się w pojeździe.

Parawan ochronny zapewni dyskrecję oraz niezbędną anonimowość osobom poszkodowanym, na przykład w przypadku prowadzonej resuscytacji, po zatrzymaniu akcji serca.

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ:
Nowoczesne środki ochrony osobistej, jakimi są ubrania specjalne, wykonane z dobrej jakości materiałów, pozwolą na bardziej bezpieczną pracę strażaków-ratowników w strefach niebezpiecznych i zagrożenia, a także umożliwią strażakom-ratownikom bliższe podejście wgłąb strefy cieplnej pożaru, w celu jego neutralizacji.

Nowoczesne, lekkie i wytrzymałe hełmy, pokryte jaskrawą farbą, umożliwią komfortową pracę strażaków-ratowników oraz umożliwią lepszą widzialność strażaków-ratowników w strefach zadymienia, co ma kolosalne znaczenie podczas działań w bardzo słabej widoczności i w nocy, a także w przypadku konieczności odnalezienia zaginionego strażaka-ratownika w ciemności i strefie zadymienia.

Zakup środków ochrony osobistej pozwoli także na spełnienie wymagań wynikających z aktualnego Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (które przekłada się na jednostki OSP).

Uzasadnienie

Konieczność doposażenia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik - Niewiadom w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz środki ochrony osobistej strażaków-ratowników wynika z ciągłego rozwoju cywilizacyjnego, które poza swymi pozytywnymi aspektami niesie za sobą także coraz to nowsze zagrożenia (nowe technologie w postaci fotowoltaiki, samochodów elektrycznych i na paliwa gazowe, coraz to większy ruch komunikacyjny oraz stosowanie łatwopalnych tworzyw sztucznych).
Także zmiany klimatu, które obserwujemy dają o sobie znać w postaci intensywnych opadów powodujących podtopienia i powodzie, porywistych wiatrów, które powodują straty materialne oraz straty w infrastrukturze krytycznej (energetyka, łączność, dostawy wody).
Nawet codzienne, czasem prozaiczne czynności Mieszkańców, takie jak gotowanie obiadu dla swojej rodziny może spowodować sytuację pożarową, a nieszczelna instalacja gazowa może spowodować wybuch lub katastrofę budowlaną.

Wszystkim tym zagrożeniom, na pierwszej linii frontu, stawiają czoła strażacy-ratownicy Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik - Niewiadom, którzy poświęcając swój wolny czas, biegną na alarm, biorą udział w akcjach oraz ryzykują swoim zdrowiem i życiem niosąc pomoc każdej osobie która o to poprosi.

Mając na uwadze powyższe, należy wyposażyć i zabezpieczyć kobiety i mężczyzn służącym naszej wspólnej sprawie, by mogli skutecznie i bezpiecznie nieść pomoc wszystkim Mieszkańcom Dzielnicy Niewiadom.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik - Niewiadom w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz środki ochrony osobistej strażaków-ratowników.
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Hełm strażacki DRAGON HT 05 HI-VIS ( 6 szt.)5 100 zł
2Ubranie specjalne 2 częściowe FIRE MAX SF piaskowy NOMEX NXT (6 szt.)20 400 zł
3Wentylatory oddymiające FANERGY V16 (1 szt.)13 000 zł
4Opryskiwacz spalinowy Stihl SR 430 (1 szt.)3 500 zł
5Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji A (1 szt.)1 600 zł
6Parawan ochronny GT030 161 z taśmami + napis (1 szt.)1 700 zł
7Kamera termowizyjna SEEK Reveal FirePRO (1 szt.)4 500 zł
Łącznie: 49 800 zł
Lp.Część składowaŁączny koszt