Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. Zestaw treningowy rodem z „NINJA WARRIOR”


Lokalizacja

Działka nr 964/57 i 966/57 przy ul. Kupieckiej oraz Zwycięstwa (w miejscu nieużywanego boiska do siatkówki plażowej)

Skrócony opis

ZESTAW TRENINGOWY RODEM Z „NINJA WARRIOR” – Jest to wielofunkcyjne urządzenie wykonane w postaci klatki, zawierające zestaw trzynastu najczęściej występujących przeszkód na biegach przeszkodowych typu Runmageddon, torach Ninja, a także w programie telewizyjnym „Ninja Warrior Polska”. Jest to unikatowa konstrukcja jakiej jeszcze nie ma w naszym mieście.

Opis projektu

ZESTAW TRENINGOWY RODEM Z „NINJA WARRIOR” to kompleksowy projekt sportowo rekreacyjny, którego celem jest budowa stacjonarnego parku sprawnościowego, w postaci klatki. Jest ona wielofunkcyjnym urządzeniem do nauki i doskonalenia technik pokonywania, najczęściej spotykanych przeszkód na biegach przeszkodowych OCR, torach Nina, a także pozwoli przygotować się do występu w programie telewizyjnym „Ninja Warrior Polska”.
Zawiera w sobie zestaw 13 przeszkód, od prostych, spotykanych już na trasach dla początkujących do bardzo zaawansowanych konstrukcji, które pojawiają się na imprezach rangi mistrzostw Europy i świata. Konstrukcja jak i dopasowanie przeszkód jest tak dobrana by można było na niej ćwiczyć technikę, wzmacnia mięśnie górnej obręczy, barków, ramion, siły chwytu jak i mięśni głębokich brzucha i pleców. Konstrukcja pozwoli osobom aktywnym nie tylko w biegach przeszkodowych, ale i zaczynającym przygodę z treningami, utrzymać sprawność fizyczną i ćwiczyć tężyznę.
Powyższy zestaw przeznaczony jest do instalacji na zewnątrz. Wymagana przestrzeń dla bezpiecznego ćwiczenia 9700 mm x 7700 mm wysypana piaskiem
o głębokości 30 cm. Wymiary konstrukcji (dł. x szer. x wys.) to 6653 x 4687 x 3112 mm (wymiary mogą się różnić o 5%). Wysokość swobodnego upadku 3m.

Działania wymagane do realizacji projektu:
• Przygotowanie i złożenie odpowiedniej dokumentacji wraz z ewentualnymi pozwoleniami (zgłoszenie na budowę),
• Przygotowanie terenu,
• Prace ziemne,
• Usunięcie słupków siatkarskich,
• Wylewanie fundamentów,
• Montaż konstrukcji,
• Uzupełnienie piasku.

W skład wyposażenia wchodzą:
• Multiring,
• Killer plank,
• Drabinka monkey bars,
• Weryfikator marzeń,
• Drabinka salmona,
• Liny/ rope to rope,
• Trapez,
• Chomik,
• Drabinka A,
• Chwyty,
• Kołki do przechodzenia z ringami,
• Wariat,
• Kołkownica.
Wykonanie całego wyposażenia konstrukcji będzie zlecone sprawdzonemu dostawcy, wykonawcy wielu przeszkód dla liderów w branży organizacji zawodów w biegach przeszkodowych i musi mieć doświadczenie w podobnych projektach realizowanych
w przestrzeni publicznej (minimum 3 projekty o wartości minimum 40 tys. zł).

Najważniejsze cechy:
• Bezpieczeństwo - urządzenie projektowane ze szczególnym nastawieniem na bezpieczeństwo użytkowników.
• Konstrukcja spełnia Normy Europejskie: PN-EN 16630:2015 "Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań", PN-EN ISO 20957-1:2014-02 "Stacjonarny sprzęt treningowy - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań".
• Funkcjonalność - duży nacisk na maksymalną fukcjonalnośći różnorodność na jak najmniejszej przestrzeni, ale tak by zachować komfort i bezpieczeństwo użytkowników.
• Trwałość - solidna, stalowa konstrukcja na bazie profil 80x80x3mm. Wszystkie profile i rury o minimalnej grubości ścianki 3mm.
• Konstrukcja zabezpieczona przed korozją warstwą ocynku.
• Elementy szczególnie narażone na wycieranie powłoki wykonane ze stali nierdzewnej tj. łańcuchy, kolucha do zawiesi, wałki, łożyska, karabińczyki.
• Konstrukcja lakierowana proszkowo.

Projekt jest konstrukcją służąca do treningu przygotowującego osoby biorące udział w biegach OCR oraz zawodach typu Ninja. Osoby z określonymi niepełnosprawnościami, które są w stanie wziąć udział w zawodach mogą z niej korzystać (np. z protezą nogi). Projekt jest inkluzywny w możliwie największym stopniu. Dodatkowe ułatwienia zmieniłyby jego przeznaczenie.

Uzasadnienie

Popularność biegów z przeszkodami OCR oraz programu „Nina Warrior Polska” ciągle rośnie, a liczba uczestników często przekracza kilka tysięcy podczas jednego biegu. Miasto Rybnik coraz mocniej zapisuje się w OCR-owej mapie Polski organizując zawody najwyższej rangi - czego przykładem są zawody typu Masakrator, Śląska Liga OCR, Armagedon Kamień Extreme, oraz III Mistrzostwa Polski Biegów Przeszkodowych OCR. Mimo funkcjonowania na terenie miasta wielu siłowni plenerowych brakuje kompleksowej bazy treningowej pozwalającej odpowiednio przygotować się do tego typu zawodów. Budowa wielofunkcyjnej klatki przeszkodowej jest projektem ogólnodostępnym, usytuowanym na otwartej dla wszystkich mieszkańców miasta przestrzeni. Budowa stacjonarnej konstrukcji umożliwia organizowanie treningów sportowych mających na celu poprawę sprawności fizycznej, kształtowanie sylwetki, wzmocnienie, budowę tężyzny fizycznej, relaks. Oferta skierowana jest zarówno dla mieszkańców Chwałowic, jak i pozostałych dzielnic Rybnika, dla osób od 14 roku życia, które preferują zdrowy tryb życia i aktywne spędzanie czasu, chcących pracować nad swoją kondycją i doskonalących technikę pokonywania typowych przeszkód występujących na biegach przeszkodowych. Konstrukcja pozwoli trenować w plenerze umożliwiając przygotowanie się do biegów przeszkodowych OCR.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Kosztorys ZESTAWU TRENINGOWEGO RODEM Z „NINJA WARRIOR”
Lp.Część składowaŁączny koszt
1. Konstrukcja zestawu treningowego53 500 zł
2Montaż i transport3 000 zł
3Tablica z regulaminem i instrukcją1 700 zł
4Nawierzchnia piaskowa głębokość 30cm wymiary 9,7x7,7m13 300 zł
Łącznie: 71 500 zł

Opis realizacji

Projekt zrealizowano zgodnie z wnioskiem.

Zdjęcia realizacji

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zestaw treningowy rodem z „NINJA WARRIOR”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.