Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 9

9. Bezpieczna Dzielnica -doposażenie jednostki OSP Grabownia


Lokalizacja

UL.WIKTORA POLOCZKA 76 C  OSP RYBNIK-GRABOWNIA

Skrócony opis

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Grabownia.

Opis projektu

Projekt obejmuje doposażenie sprzętowe jednostki OSP Grabownia w brakujące i wymianę zużytego sprzętu,będącego na podziale bojowym jednostki OSP W Grabownia.Projekt bedzie służył wsystkim mieszkańcom  dzielnicy a także miasta.

Uzasadnienie

Zakup sprzętu pozwoli  na uzupełnienie i wymianę zużytego sprzętu ratowniczego co spowoduje podwyższenie gotowości bojowej zapewnieniu i podwyższeniu bezpieczeństwa w dzielnicy Grabownia a także na terenie całego Miasta Rybnika.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Sprzet ratowniczy
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Motopompa szlamowa HONDA WT-40X11 694 zł
2Pompa zatapialna(1 fazowa)evak PS80-700 M5 900 zł
3Radiostacja przenośna MOTOROLLA GP360Vhf 2 szt3 400 zł
4Pilarka do metalu i betonu STHIL TS 8006 600 zł
5Wąż tłoczny W75 , W52 ,W110 po cztery sztuki z każdego rozmiaru5 400 zł
Łącznie: 32 994 zł
Sprzęt
Lp.Część składowaŁączny koszt

Postęp realizacji

Projekt zrealizowano zgodnie z wnioskiem.
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Bezpieczna Dzielnica -doposażenie jednostki OSP Grabownia

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.