Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 14

14. "Zdrowo i sportowo - w Budowlance Meksyk bawi się odlotowo"


Lokalizacja

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42, 44-200 Rybnik

Skrócony opis

Projekt ten jest kontynuacją dwóch poprzednich projektów na życzenie mieszkańców. Projekt zakłada realizację zajęć rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Zespołu Szkól Budowlanych w Rybniku oraz spotkanie integracyjne z ogniskiem i spływem kajakowym.

Opis projektu

Podczas realizacji projektu na terenie Zespołu Szkół Budowlanych  w Rybniku zostaną przeprowadzone zajęcia:
- nauka i doskonalenie pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- pływanie rekreacyjne
- Joga
- aqua fitness
Na zakończenie zajęć zostanie zorganizowany spływ kajakowy połączony z ogniskiem integracyjnym i uroczystym zakończeniem projektu.
Celem projektu jest integracja środowiska lokalnego oraz popularyzacja zdrowego i aktywnego stylu życia.
Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców dzielnicy Meksyk bez podziału na grupy społeczne oraz dostępny dla osób ze specjalnymi potrzebami. Niniejszy projekt zakłada że osoby ze specjalnymi potrzebami będą mieć zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora

Uzasadnienie

Poprzednie dwa projekty odbiły się pozytywnym echem wśród mieszkańców, przez co wyrazili oni chęć kontynuacji i uczestniczenia w dalszych zajęciach. Projekt korzystnie wpływa na zdrowie i samopoczucie uczestniczących mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

zajęcia sportowe i spotkanie integracyjne
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Aqua fitness1 400 zł
2joga3 600 zł
3Nauka pływania 24 100 zł
4kajaki 10 000 zł
5sprzęt sportowy900 zł
Łącznie: 40 000 zł

Opis realizacji

Projekt zrealizowano zgodnie z wnioskiem.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
"Zdrowo i sportowo - w Budowlance Meksyk bawi się odlotowo"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.