Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Tak brzmi NASZE pokolenie! - Festiwal współczesnej młodzieżowej muzyki


Lokalizacja

Kampus Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku
ul. Rudzka 13, 44-200 Rybnik

Skrócony opis

Projekt zakłada organizację dwudniowego festiwalu muzycznego z najpopularniejszymi gwiazdami młodzieżowej sceny muzycznej. Dzień pierwszy będzie obejmował gwiazdy muzyki alternatywnej i pop. Drugiego dnia festiwalu zagrają najpopularniejsi twórcy sceny rapowej i hip-hopowej. Skupienie najchętniej słuchanych wykonawców wśród młodego pokolenia pozwoli na rozbrzmienie kultury młodzieżowej w Rybniku.

Opis projektu

Projekt zakłada organizację dwudniowego festiwalu muzycznego na terenie naszego miasta. Festiwal ma za zadanie zintegrowanie młodego społeczeństwa poprzez muzykę, jak i promocję Rybnika na tle kraju. Wydarzenie skierowane jest głównie do młodych osób, dla których wydarzeń w mieście brakuje. Jednakże, taki koncert może być namiastką imprezy cross-generation, czyli wydarzenia łączącego dwa pokolenia - młodych i dorosłych. Młodzież będzie mogła pokazać starszemu pokoleniu własną kulturę i przełamać stojące między pokoleniami bariery.

Działania podjęte podczas festiwalu będą polegały na organizacji dwudniowego koncertu obejmującego jeden dzień roboczy (tj. piątek) i jeden dzień weekendu (tj. sobota) następujących po sobie Pierwszy dzień festiwalu będzie oparty na występie najczęściej słuchanych artystów muzyki alternatywnej i popularnej ostatnich lat. Podczas drugiego dnia festiwalu na scenie zaprezentują się gwiazdy polskiej sceny rapowej oraz hiphopowej. Festiwal miałby się odbyć na terenie rybnickiego kampusu z wykorzystaniem sceny i infrastruktury. Całe wydarzenie planowane jest we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Rybnika. Dodatkowym atutem wydarzenia byłoby zorganizowanie zlotu mobilnych punktów gastronomicznych, czyli tzw. foodtracków, które cieszą się ogromną popularnością i przyciągają wielu amatorów takiej formy jedzenia.

Odpowiadając na różnorodne potrzeby środowiska młodzieżowego, chcąc zadowolić jak największą grupę młodych odbiorców, zdecydowaliśmy na podzielnie festiwalu na dwa dni o różnych stylach muzycznych. Podczas pierwszego dnia (muzyka alternatywna, pop, soft rock) mieliby wystąpić: Nath, Sanah, Vitobamino, Dawid Kwiatkowski, Julia Pośnik, The Dumplings, Kasperczyk. Natomiast drugiego dnia (rap, hip-hop) - Oki, Young Multi, 2115 Label, Jan-Rapowanie, Sokół. Taki podział zdecydowanie korzystnie wpłynie na odbiór festiwalu wśród młodzieży, która reprezentuje różne środowiska, różne charaktery czy style muzyczne. Zakładamy, że szczególną popularnością będzie cieszyć się drugi dzień festiwalu, gdyż proponowani artyści reprezentują popularną i masową polską scenę muzyczną, która jest najczęściej słuchaną opcją wśród młodych adeptów muzyki. Taki dobór artystów wpłynie na napływ fanów takiej muzyki z całego regionu.

Jednym z celów wydarzenia jest promocja kultury i sztuki młodzieżowej, ale również promowanie aktywności na świeżym powietrzu i idei partycypacji społecznej w życiu lokalnym mieszkańców. Dobrze przeprowadzona promocja wydarzenia z pewnością przyciągnie do Rybnika wielu mieszkańców regionu, co pozwoli na stworzenie obrazu miasta przyjaznego młodzieży. Impreza przeprowadzana cyklicznie, np. corocznie, będzie okazją do promowania miasta w regionie, ale i całej Polsce. Istotą całego projektu jest to, że jest on tworzony przez młodych dla młodych. My, jako przedstawiciele tej grupy społecznej, doskonale wiemy jakich wydarzeń brakuje w rybnickiej rzeczywistości. Mamy nadzieję, że festiwal "Tak brzmi NASZE pokolenie!" stanie się artystycznym wyrazem młodego pokolenia.

Wydarzenie nie wyklucza żadnej grupy społecznej, a infrastruktura rybnickiego kampusu zezwala na całkowity dostęp do wydarzenia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Projekt zakłada wyodrębnienie strefy dla osób niepełnosprawnych na widowni i nie wyklucza wstępu dla żadnej grupy społecznej. Dogodna lokalizacja pozwoli na łatwy dojazd i poruszanie się po atrakcjach festiwalu. Każdy uczestnik festiwalu otrzyma opaskę festiwalową.

Uzasadnienie

Projekt ma na celu zaspokojenie potrzeby zorganizowania dużego wydarzenia dla młodzieży, którego w Rybniku dotychczas brakowało. Koncert pozytywnie wpłynie na poprawę idei partycypacji obywateli w życiu lokalnym. Aktywizacja mieszkańców przyczyni się do zwiększenia poczucia przynależności do miasta, także może zadecydować o powtórnym przyciągnięciu młodych do miasta. Młodzi, widząc stały rozwój Rybnika na rzecz ich grupy społecznej, będą bardziej skłonni osiedlać się na stałe w regionie i na nowo kształtować obraz rybnickiej społeczności. Taki festiwal będzie możliwością dla młodych do wyrażania siebie, swoich przekonań, kultury. Organizacja takich imprez skierowanych przede wszystkim na młodych decyduje o korzystnym odbiorze miasta wśród społeczeństwa, samopoczucia obywateli, chęci uczestnictwa w życiu miejskim.
Zorganizowanie koncertu artystów znanych w całym kraju będzie świetną promocją Rybnika. Zorganizowanie tak dużego wydarzenia będzie szansą na zwiększenie przychodów naszych przedsiębiorców, dzięki licznym odwiedzającym koncert w celu posłuchania ulubionych artystów. Jest to szansa, aby nasze miasto zostało zauważone przez organizatorów festiwali, którzy w przyszłości mogą być zainteresowani organizacją imprez na tym terenie. Zatem, taka impreza przynosi korzyści nie tylko dla obywateli odwiedzających takie wydarzenie, ale też dla ogólnego PR miasta i odbioru wizerunku miasta w oczach potencjalnych usługodawców i pracodawców szukających lokalizacji dla swoich działań.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Wykaz środków potrzebnych do realizacji projektu festiwalu
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynajęcie sceny z nagłośnieniem i oświetleniem70 000 zł
2Honorarium dla artysty - Nath5 000 zł
3Honorarium dla artysty - Sanah35 000 zł
4Honorarium dla artysty - Vitobambino15 000 zł
5Honorarium dla artysty - Dawid Kwiatkowski35 000 zł
6Honorarium dla artysty - Julia Pośnik8 000 zł
7Usługi DJ’a 4 000 zł
8Honorarium dla artysty - Oki20 000 zł
9Opaski dla odwiedzających2 000 zł
10Honorarium dla artysty - Young Multi 12 000 zł
11Honorarium dla artysty - 2115 Label90 000 zł
12Honorarium dla artysty - Jan-Rapowanie15 000 zł
13Honorarium dla artysty - Sokół25 000 zł
14Konferansjer4 000 zł
15Wynajem toalet przenośnych (standard)10 000 zł
16Wynajem toalet przenośnych (dla niepełnosprawnych) 2 700 zł
17Zespół ratownictwa medycznego 12 000 zł
18Wynajęcie namiotów (4mx4m)2 000 zł
19Usługi gastronomiczne dla artystów 15 000 zł
20Ubezpieczenie festynu3 000 zł
21Zakup licencji do odtwarzania muzyki (ZIKS)28 000 zł
22Sprzątanie terenu, usuwanie śmieci4 000 zł
23Koszty przygotowania terenu i transportu800 zł
24Promocja wydarzenia 30 000 zł
25Wyposażenie garderób artystów 15 000 zł
26Ochrona wydarzenia70 000 zł
27Wypożyczenie barierek3 000 zł
28Honorarium dla artysty - Kasperczyk20 000 zł
29Nieprzewidziane wydatki dodatkowe 50 000 zł
30Noclegi (artyści, zespoły, technicy)9 000 zł
31Koszty obsługi w czasie wydarzenia10 000 zł
Łącznie: 624 500 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Tak brzmi NASZE pokolenie! - Festiwal współczesnej młodzieżowej muzyki

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.