Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 17

17. Powitanie lata na Buzowicach-Cały Niewiadom bawi się na Buzowicach," Wesołe jest życie staruszka ...integracyjne spotkanie dla emerytów"


Lokalizacja

Rybnik ul. Frontowa 6 a (działka nr 527/1)
Dom Kultury Niewiadom

Skrócony opis

1.Termin festynu 03.06.2023 miejsce Rybnik ul. Frontowa 6 a na Buzowicach godzina 15-22 atrakcje: Dla dzieci dmuchańce, słodki poczęstunek, przejazd bryczką i kucykiem. Dla dorosłych zespół "RAK", śląskie szlagiery oraz DJ, gorący poczęstunek, zimne napoje, lody.
2.Termin spotkania 07.10.2023 miejsce Dom Kultury w Niewiadomiu godzina 16-21 zabawa taneczna z DJ, ciepły posiłek, słodki upominek.

Opis projektu

Projekt zakłada uniwersalne projektowanie Integracja społeczeństwa dzielnicy Niewiadom, projekt będzie polegał na zorganizowaniu festynu dla dzieci i ich rodzin oraz mieszkańców z terenu dzielnicy Niewiadom.
W Domu Kultury w Niewiadomiu zorganizowane będzie spotkanie dla seniurów jako integracja mieszkańców.  
Projekt będzie organizowany dla wszystkich grup społecznych.

Uzasadnienie

Festyn oraz spotkanie emerytów będzie wydarzeniem, które oprócz dostarczenia wrażeń artystycznych i sportowych wpłynie na wzrost pozytywnego wizerunku w oczach samych mieszkańców, będzie efektem pogłębiania  integracji i więzi między mieszkańcami oraz będzie skutkować wzrostem zaangażowania społecznego w życiu dzielnicy.Podczas festynu oraz spotkania emerytów będą budowane pozytywne wzorce, które pokazywać będą jak spędzać wolny czas w gronie rodziny i mieszkańców. Nasz projekt przyczynia się do podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizacje imprezy kulturalnej , której celem jest promocja lokalnych walorów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Festyn
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Kabaret "RAK" godz18-2015 000 zł
2Ślaskie szlagiery zespół godz 20-224 000 zł
3Konferansjer 15-22500 zł
4Dmuchańce godz 15-205 000 zł
5Poczęstunek dla dorosłych i dla dzieci3 500 zł
6Agregat2 000 zł
7TOI -TOI600 zł
8Zaiks2 000 zł
9Bryczka +kucyk godz 15-202 000 zł
10Nagłośnienie5 000 zł
11Zadaszenie ,ławki ,barierki3 900 zł
12Ochrona na festynie1 000 zł
Łącznie: 44 500 zł
Spotkanie dla seniorów
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Obiad 5 000 zł
2Kawa +ciastko+napoje1 000 zł
3DJ2 000 zł
4Słodka niespodzianka2 000 zł
5Wynajem sali w domu kultury500 zł
Łącznie: 10 500 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Powitanie lata na Buzowicach-Cały Niewiadom bawi się na Buzowicach," Wesołe jest życie staruszka ...integracyjne spotkanie dla emerytów"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.