Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 32

32. Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku Stodołach


Lokalizacja

Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku Stodołach,
ul. Zwonowicka 5 , 44-292 Rybnik, działka numer 927/185.

Skrócony opis

Zakres projektu zawiera zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku Stodołach. Przedmiot projektu to zakup drabiny nasadkowej składającej się z części dolnej, 2 części górnych oraz części uzupełniającej, pilarki łańcuchowej spalinowej oraz przecinarki, piły do cięcia stali i betonu.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku Stodołach, który wykorzystywany będzie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie miast Rybnika.
Projekt obejmuje zakup:
- Drabina nasadkowa wykonana z lekkiego metalu wg PN - EN 1147. Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP, Drabina składa się z następujących elementów:
Część dolna (A) Długość 2,7 m, 9 szczebli Waga: ok. 9,0 kg
Część górna (B) Długość 2,7 m, 7 szczebli Waga: ok. 9,8 kg
Część górna (B) Długość 2,7 m, 7 szczebli Waga: ok. 9,8 kg
Część wpuszczana (element uzupełniający T3) Służy jako uzupełnienie 7-mio szczeblowej części górnej drabiny nasadkowej. Wymiary: długość ok. 780 mm, szerokość ok. 400 mm; 2 szczeble. Waga: ok. 3 kg;
- Pilarka spalinowa, łańcuchowa, 4,4 kw / 6,0 KM, waga 6kg, najlżejsza w klasie pojemności 70cm³, długość prowadnicy 50cm. Pilarka zoptymalizowana pod kątem ciężaru i wydajności do pracy z drewnem średnio twardym i twardym, z oszczędnym silnikiem 2-MIX. Regulacja ilości tłoczonego oleju pozwala dostosować pilarkę do panujących warunków zewnętrznych. Wyposażona w filtr powietrza HD2 oraz bez narzędziowe zamknięcie wlewu tankowania dla łatwiejszego napełniania paliwem. np. Stihl MS 462 C-M;
- Przecinarka, Piła do cięcia stali i betonu, lekka przecinarka o mocy 4,4 KM, wyposażona w tarczę tnącą o średnicy 350 mm do cięcia stali i betonu, np. Stihl TS 420.

Uzasadnienie

Z uwagi na coraz częstsze występowania anomalii pogodowych ilość akcji ratowniczych, w których jednostka OSP Rybnik Stodoły bierze udział znacząco wzrasta. Zakupiony sprzęt pozwoli na zwiększenie potencjału sprzętowego w jednostce. Pozyskany sprzęt ułatwi nam działanie w trakcie usuwania miejscowych zagrożeń i pożarów. Sprzęt posłuży wszystkim mieszkańców Rybnika dlatego że jednostka OSP bierze udział w akcjach na terenie całego miasta. Komfort i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców znacząco wzrośnie. Koszty eksploatacji będą pokrywane z budżetu OSP.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku Stodołach
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Drabina nasadkowa z lekkiego metalu składająca się z części dolnej, 2 części górnych i elementu uzupełniającego.5 000 zł
2Pilarka spalinowa 4,4 kw / 6,0 KM, waga 6kg, pojemność 70cm³, RS, prowadnica 50cm np. Stihl MS 462 C-M6 000 zł
3Przecinarka Piła do cięcia stali i betonu Stihl TS 420 Nowoczesna, lekka przecinarka o mocy 4,4 KM np. Stihl TS 420 5 500 zł
Łącznie: 16 500 zł
Lp.Część składowaŁączny koszt

Postęp realizacji

Projekt zrealizowano zgodnie z wnioskiem.
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku Stodołach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.