Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 31

31. Zakup urządzenia typu "magiczny dywan" do Przedszkola 17, zakup urządzenia zabawowego do ZSP nr 10 oraz zabawa, rozrywka i integracja dla mieszkańców


Lokalizacja

1.  Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku, ul. Krzyżowa 12 44-200 Rybnik
2.  Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 10  ul. Wodzisławska 46 44-200 Rybnik, numer działki: 4201/241
3. 44-200 Rybnik, teren obok bloku Smolna 27 numer działki: 4211/1322

Skrócony opis

Celem projektu jest zakup urządzenia typu "magiczny dywan" wraz z modułami dla Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku, urządzenia zabawowego zamontowanego na placu zabaw dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 oraz  organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców dzielnicy.

Opis projektu

Projekt zakłada:
1. Zakup urządzenia typu "magiczny dywan" wraz z modułami do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana  Brzechwy w Rybniku. Projektor ten to interaktywna pomoc dydaktyczna uwielbiana przez dzieci, która wspomaga codzienny rozwój dziecka poprzez rozwijanie motoryki dużej, koordynacji wzrokowo-ruchowej czy spostrzegawczości.  Specjalnie zaprojektowany rzutnik wyświetla na  podłożu "wirtualny magiczny dywan", na którym przedszkolaki są uczestnikami niesamowitych przygód w postaci ciekawych zabaw, gier i zajęć edukacyjnych. Dzięki ogromnej bazie ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych dzieci nie mogą się nudzić. Co więcej część zabaw jest również dedykowana specjalnie dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczęszczają do placówki. Dzięki uczestniczeniu w takich  zabawach dzieci z różnymi deficytami będą mogły wspomóc swój rozwój.Zabawowa forma dywanu skutecznie absorbuje uwagę dzieci, angażując je tym samym w aktywną naukę.
2. Zakup urządzenia zabawowego typu "domek Sklepik Platinum" do Zespołu Szkolno -Przedszkolnego nr 10, które rozwinie zainteresowania dzieci
i dostarczy radości z zabawy. Z wykorzystaniem urządzenia będą przeprowadzane zajęcia z uwzględnieniem budowania kompetencji komunikacyjnych i społecznych poprzez zabawę z odgrywaniem ról również dla dzieci mających deficyty rozwojowe.  
3. Rozrywka, zabawa i integracja w formie festynu rodzinnego na świeżym powietrzu. Dla mieszkańców dzielnicy Smolna zostanie zorganizowana muzyka rozrywkowa, program kabaretowy oraz atrakcje dla najmłodszych: dmuchany plac zabaw dla najmłodszych, animacje jak również poczęstunek na świeżym powietrzu. Uczestnicy festynu będą mogli nieodpłatnie korzystać z atrakcji. Zostaną również zapewnione warunki dla osób niepełnosprawnych w postaci opieki medycznej i dostosowanej toalety.

Uzasadnienie

1. Zakup urządzenia typu "magiczny dywan" wraz z modułami zapewni wszechstronny rozwój najmłodszych mieszkańców dzielnicy Smolna uczęszczających do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku. Zalety prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tego typu urządzenia to przede wszystkim rozwój motoryki dużej, koordynacji wzrokowo- ruchowej dzięki wykorzystaniu różnorodnych ćwiczeń ruchowych. Dzieci uczęszczające do przedszkola, spędzają znaczną część dnia w placówce. Dlatego naszym zadaniem jest wykorzystać ten czas tak, aby jak najbardziej wesprzeć ich rozwój.
2. Zakup urządzenia zabawowego typu "Domek Sklepik Platinum" uatrakcyjni bazę rekreacyjną placu zabaw, z której korzystają dzieci zamieszkałe w dzielnicy Smolna, uczęszczające do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 10. Zakup powyższego urządzenia nie tylko  wzmocni więzi  w grupie rówieśniczej, ale także z opiekunami i rodzicami. Stworzy również bezpieczną i dostosowaną do różnych warunków pogodowych przestrzeń do zabawy i spędzania czasu na powietrzu.
3. Zintegrowanie mieszkańców dzielnicy i nie tylko podczas festynu. Dla wszystkich uczestników zostaną zapewnione bezpłatne atrakcje typu: animacje dla dzieci, dmuchańce, muzyka rozrywkowa czy kabaret. Celem organizacji festynu jest integracja mieszkańców, miłe spędzenie wspólnego czasu. Festyn co roku cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców i wpisał się w tradycję dzielnicy Smolna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Zakup urządzenia typu "magiczny dywan" wraz z modułami dla Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zakup projektora typu "magiczny dywan" wraz z modułami20 000 zł
Zakup urządzenia zabawowego dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 10
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zakup urządzenia zabawowoego typu " Domek Sklepik Platinum13 000 zł
Zabawa, rozrywka i integracja dla mieszkańców
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wynajęcie artystów, zespołów, kabareciarzy przez 5 godzin- rozrywaka, zabawa i koszty zaiksu16 700 zł
2wynajęcie sceny 6 x 8 m z oswietleniem, nagłośnieniem, technika sceniczna, konferansjer, dwa namioty po 6x 12 m, ławostoły 30 kompetów, transport i rozstawienie, zabezpieczenie stoiska gastronomicznego ze sprzedażą 12 000 zł
3zaplecze sanitarne- 3 toi toi i jeden dla niepełnosprawnych700 zł
4zaplecze medyczne 5 godzin600 zł
5nadmuchiwany plac zabaw dla uczestników bezpłatnie przez 5 godzin3 000 zł
Łącznie: 33 000 zł

Postęp realizacji

Projekt zrealizowano zgodnie z wnioskiem.

Zdjęcia realizacji

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zakup urządzenia typu "magiczny dywan" do Przedszkola 17, zakup urządzenia zabawowego do ZSP nr 10 oraz zabawa, rozrywka i integracja dla mieszkańców

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.