Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 39

39. Zintegrowane Wielopole 2023


Lokalizacja

Festyn Dni Wielopola 2023 odbędzie się na terenie placu apelowego i boiska przy budynku OSP Wielopole.
Rybnicka Olimpiada Sportowa Przedszkolaków - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rybniku

Skrócony opis

Projekt „Zintegrowane Wielopole 2023” zakłada zrealizowanie kilku zadań i zakupów zaproponowanych przez osoby działające społecznie w dzielnicy. Godzi potrzeby zainteresowanych budżetem obywatelskim, aby wszyscy mogli co roku z niego skorzystać. Kontynuuje pomysł wykorzystywania dzielnicowego budżetu obywatelskiego w sposób zintegrowany, zgodny, unikający konfrontacji.

Opis projektu

Projekt „Zintegrowane Wielopole 2023” zakłada zrealizowanie następujących zadań:
a) Zorganizowanie spotkania świąteczno-noworocznego dla seniorów – mieszkańców dzielnicy.  [Potrzeba organizowania takich spotkań wynika z oczekiwań seniorów. Wielu starszych Wielopolan informuje, że trudno im z powodu różnorakich ograniczeń związanych z wiekiem, skorzystać z pozostałych przedsięwzięć realizowanych, tak w Naszej Dzielnicy jak i w mieście Rybniku. Spotkania dedykowane seniorom po przerwie z powodu pandemii Covid są bardzo oczekiwane. Spotkanie będzie okazją do integracji społeczności dzielnicy. Biesiadny program spotkania, poczęstunek, wspólny śpiew, zabawy taneczne odpowiadał oczekiwaniom seniorów i proponujemy pozostać przy takiej formie spotkania. Finansowanie spotkań w ramach budżetu obywatelskiego w poprzednich latach sprawdziło się, dlatego wnosimy o kontynuowanie tego przedsięwzięcia. Impreza przewidziana na 60 osób na sali w Wielopolu];
b) Zorganizowanie festynu „Dni Wielopola 2023”. [Celem festynu jest integracja mieszkańców dzielnicy, zachęcenie do czynnego wypoczynku i rekreacji na wolnym powietrzu, promocja zdrowego stylu życia. Organizowanie festynu w ramach budżetu obywatelskiego pozwoli zapewnić interesujący program imprezy oraz uczestnictwo w niej większej ilości osób. Festyn wymaga poniesienia kosztów na reklamę przedsięwzięcia w formie ogłoszeń, zapewnienia oprawy muzycznej, zapewnienia atrakcji dla dzieci w postaci gier, zabaw, animacji, urządzeń rozrywkowych, zapewnienia poczęstunku dla uczestników festynu, występu artystycznego oraz zrealizowania innych pomysłów uatrakcyjnienia imprezy, które pojawią się w trakcie przygotowań];
c) Zakup na potrzeby dzielnicy 4 mikrofonów z osprzętem, uzupełniających zestaw nagłaśniający; [W ramach wcześniejszych budżetów obywatelskich zakupiono dla Wielopola zestaw nagłaśniający składający się z 2 głośników aktywnych, miksera i mikrofonów, w tym mikrofonów bezprzewodowych, razem z pozostałym osprzętem. Sposób działania tych mikrofonów uniemożliwia stosowanie ich podczas koncertów i występów, szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach. Koniecznym uzupełnieniem zestawu nagłośnieniowego jest zakup 4 mikrofonów przewodowych, najlepiej wszystkich tej samej marki. Wnioskodawcy proponują mikrofony marki SHURE BETA 58A z kablami mikrofonowymi marki KLOTZ M2FM1-1000 10 metrowymi].
d) Zorganizowanie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rybniku – Wielopolu „Rybnickiej Olimpiady Sportowej Przedszkolaków”, [Impreza sportowa dla najmłodszych była w ubiegłych latach organizowana przez dyrekcję i nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rybniku. Od 2018 r. zawody były finansowane w ramach kolejnych „budżetów obywatelskich”. Coroczne olimpiady przedszkolaków w Wielopolu przerwała pandemia. Rybnicka Olimpiada Przedszkolaków jest imprezą sportową dla najmłodszych, której celami są aktywacja ruchowa dzieci w wieku przedszkolnym, rozwijanie motoryki, koordynacji ruchowej, zwinności i sprawności dzieci.
e) Zakup na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Wielopole 1 ubrania specjalistycznego 2 częściowego typu RAPTOR NXT - GOLD, około 10 sztuk rękawic technicznych uniwersalnych do używania podczas akcji ratowniczych oraz wyciągarki  na prąd sieciowy jednofazowy 230V o udźwigu ok. 250 - 300 kg na wyposażenie wieży do suszenia węży strażackich. Przed decyzją o wyborze rozmiarów ubrania roboczego, ilości i rozmiaru rękawic technicznych oraz wyciągarki  konieczny kontakt z Naczelnikiem OSP Wielopole

Uzasadnienie

Projekt wykorzystania budżetu obywatelskiego pod nazwą „Zintegrowane Wielopole 2023” jest wynikiem dyskusji prowadzonej w ramach Rady Dzielnicy Wielopole, do której zostali zaproszeni społecznicy działający w Ochotniczej Straży Pożarnej Wielopole oraz innych grupach działających w dzielnicy. Po zapoznaniu się z regulaminem budżetu obywatelskiego na 2023 uzgodniono, że projekt wykorzystania budżetu lokalnego w naszej dzielnicy, aby miał szansę uzyskania wymaganego poparcia mieszkańców, należy złożyć wspólnie. Wszystkie zadania wymienione w tym projekcie mają służyć całej społeczności dzielnicy. Uzgodniono, że nazwą projektu będzie hasło – „Zintegrowane Wielopole 2023”. Chęć wykorzystania pełnej kwoty przydzielonej w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 r. w wysokości 38500 zł, wymaga zintegrowania działań i planów przedsięwzięć wszystkich osób chcących w jakikolwiek sposób zaangażować się w życie społeczne dzielnicy. Działania: "Spotkanie świąteczno – noworoczne dla seniorów w Wielopolu", "Festyn Dni Wielopola 2023" i "Olimpiada sportowa przedszkolaków 2023" będą przeprowadzone przy pełnej, nieograniczonej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami bez wykluczania jakichkolwiek grup społecznych. Zaproponowane miejsca przeprowadzenia zadań nie wymagają żadnych adaptacji dla zapewnienia dostępności dla wszystkich na równych prawach,

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Spotkanie świąteczno – noworoczne dla seniorów w Wielopolu
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zapewnienia przez cały czas trwania wydarzenia oprawy muzycznej oraz konferansjerki o łącznym czasie występów min. 5 godzin, przez didżeja.700 zł
2Zapewnienia poczęstunku dla 70 osób, przy założeniu, że jedna wydawana porcja ma obejmować: - ciastko, w ilości ok. 100g na osobę - kawa, herbata, soki w ilości 200 ml/osobę, ciepła kolacja ( do uzgodnienia z seniorami podczas przygotowań np. gulasz, bogracz, barszcz z krokietem - zimna płyta (zestaw wędlin, sera, jajko, pomidor, ogórek i sałatka) – w ilości 300g na osobę oraz pieczywo (chleb pszenny) 100 gram na osobę, - zastawa stołowa porcelanowa i sztućce metalowe (widelec, nóż, łyżeczka), w ilości odpowiadającej liczbie uczestników spotkania oraz koszty korzystania z sali5 800 zł
Łącznie: 6 500 zł
Festyn Dni Wielopola 2023
Lp.Część składowaŁączny koszt
1ogłoszenia reklamujące festyn; oprawa muzyczna w postaci zespołu DJ lub zespołu muzycznego ( do ustalenia w trakcie przygotowań ), występ artystyczny (np. wieczorny pokaz światła, ognia, laserów lub inne których propozycje pojawią się w trakcie przygotowań), ; gry, zabawy, animacje dla dzieci ( np: dmuchańce, trampoliny, karuzele inne atrakcje które zostaną zaproponowane podczas przygotowań do imprezy) ; poczęstunek dla uczestników imprezy – posiłek przygotowany w kuchni polowej, ciasto; napoje; inne atrakcje zaplanowane w trakcie przygotowań do imprezy, wynajem 2 toalet przenośnych18 000 zł
Zakup mikrofonów przewodowych do zestawu nagłaśniającego
Lp.Część składowaŁączny koszt
14 sztuki mikrofony marki SHURE BETA 58A3 200 zł
24 szt kable mikrofonowe 10 m marki KLOTZ M2FM1-1000600 zł
32 statywy mikrofonowe200 zł
Łącznie: 4 000 zł
Olimpiada sportowa przedszkolaków 2023
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Kwota 4500 zł przekazana do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rybniku – Wielopolu na organizację zawodów ( podobnie jak miało to miejsce w latach ubiegłych )4 500 zł
Zakup ubioru specjalistycznego, wyciągarki i rękawic technicznych dla OSP Wielopole
Lp.Część składowaŁączny koszt
1ubranie specjalistyczne 2 częściowe typu RAPTOR NXT - GOLD z dodatkami w postaci kominiarki lub rękawic 3 500 zł
2wyciągarka na prąd sieciowy jednofazowy 230V o udźwigu ok. 250 - 300 kg z linką stalową 10-12 metrów600 zł
3ilość par rękawic technicznych uniwersalnych do używania podczas akcji ratowniczych uzależniona od ich ceny - do kwoty przeznaczonej na ten cel 1400 sztuk; kwota ta powinna wystarczyć na ok. 10 par rękawic1 400 zł
Łącznie: 5 500 zł

Postęp realizacji

Projekt zrealizowano zgodnie z wnioskiem.
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zintegrowane Wielopole 2023

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.