Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 37

37. "Teatr dźwięczny - teatr wdzięczny i otwarty dla wszystkich - modernizacja szkolnego zaplecza teatralnego"


Lokalizacja

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich

Adres szkoły:
ul. Tadeusza Kościuszki 41
44-200 Rybnik

Skrócony opis

Rozwiń teatr w I LO, pozwól na profesjonalizm w kuźni młodych talentów i daj szansę twórczym uczniom na praktykę we własnym wydaniu. Celem projektu jest stworzenie zaplecza teatralnego, doposażenie nagłośnienia, które będzie na miarę dzisiejszych potrzeb i umożliwi także organizację wydarzeń w plenerze dostępnych dla wszystkich mieszkańców.

Opis projektu

Projekt dotyczy modernizacji teatru szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Rybniku. Celem projektu jest stworzenie zaplecza teatralnego i doposażenie nagłośnienia, które będzie na miarę dzisiejszych potrzeb.  Szkoła posiada dużą aulę z balkonem oraz scenę, która wykorzystywana jest do wielu cyklicznych inicjatyw szkolnych jak i pozaszkolnych. Projekt zakłada doposażenie nagłośnienia oraz zakup nagłośnienia które może być wykorzystywane w plenerze oraz udostępniane osobom trzecim, zgodnie z potrzebami. Drewniana scena posada zaplecze jednak nie ma wyposażenia potrzebnego dla aktorów, projekt zakłada także stworzenie garderoby dla aktorów oraz zakup mikrofonów bezprzewodowych w celu ułatwienia im pracy i dostosowania do standardów technologicznych. Szkoła jest gospodarzem od ponad 25-ciu lat ogólnopolskiego „Festiwalu Teatrów w Języku Angielskim im. Floriana Nowaka", podczas którego młodzież prezentuje przedstawienia teatralne w języku angielskim, w oparciu o samodzielnie napisany scenariusz. Scena jest podstawą do realizacji wielu innych projektów taki jak "Frankofonia" czyli przygody z językiem francuskim, umożliwia również występy szkolnego chóru „Bel Canto” założonego w 1988r, który corocznie odnosi wiele sukcesów w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach.  Młode pokolenie uczy się jednocześnie w szkołach muzycznych, a scenę wykorzystują do prezentacji swoich talentów (organizacja koncertów), dodatkowo mogą utrwalić wyniki swojej pracy nagrywając utwory w szkolnym studiu nagrań, które powstało dzięki inicjatywie i przedsiębiorczości młodzieży. Młode pokolenie nie zapomina o historii, organizując spotkania dla seniorów i lokalnej społeczności takie jak wieczorki poetyckie czy "Zaduszki", gdzie wspominają nauczycieli którzy kiedyś uczestniczyli w życiu tej szkoły. Wiele wydarzeń nie może mieć miejsca ze względu na brak możliwości nagłośnienia do zastosowania w plenerze, dlatego ta potrzeba także została uwzględniona w projekcie. Przeniesienie wydarzenia w plener umożliwi dostęp do niego wszystkich zainteresowanym, a doposażenie teatru pozwoli na szlifowanie sztuki aktorskiej. Planowana rozbudowa szkoły przewiduje wybudowanie windy, która jeszcze bardziej udostępni wydarzenia organizowane w teatrze.

Uzasadnienie

Dzisiaj bardzo istotna jest rola relacji międzyludzkich, integrowania wszystkich kategorii wiekowych ze szczególnym uwzględnieniem seniorów. Lokalni seniorzy mogliby służyć radą młodemu pokoleniu, a ono prezentować im swój świat kulturowy. Inicjatywy tego rodzaju będą integrować mieszkańców dzielnicy a szkoła mogłaby stać się takim swoistym centrum kulturowym.  Biorąc pod uwagę aktualną sytuację w Ukrainie, mogłoby to być miejsce spotkań z uchodźcami i prezentowaniu ich kultury. Dzieci zyskałyby również na tym projekcie, ponieważ planujemy prezentowanie teatralne bajek.  Rozwój permanentny, uwrażliwiane na piękno, altruizm, współdziałanie, odnalezienie siebie i swojej drogi życiowej, rozwój przedsiębiorczości i kreatywności to w dzisiejszym świecie niezwykle cenne kompetencje. Realizacja tego projektu stworzy dla wielu grup wiekowych szansę na zdobycie ich w praktyce. Inwestycja w przyszłe pokolenia jest zawsze tym co zwraca się wielokrotnie, a dodanie do tego doświadczenia życiowego seniorów gwarantuje sukces.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

"Teatr dźwięczny- teatr wdzięczny"
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projektor logo 400 zł
2Przesłony GOBO600 zł
3Wytwornica dymu400 zł
4Lustra 300 zł
5Wieszak mobilny300 zł
6Wykładzina podłogowa1 000 zł
7Parawan 200 zł
8Rolety okienne wewnętrzne 1 500 zł
9Szafa 2szt900 zł
10Tablica korkowa 100 zł
11Mikrofony bezprzewodowe 2 zestawy po 2 szt.4 000 zł
12 Mikrofon krawatowy 4 sztuki.1 100 zł
13Kamera 2 000 zł
14Prompter2 500 zł
15Tablet do promptera1 400 zł
16Statyw do promptera1 700 zł
17Mikrofon do kamery700 zł
18Kolumny10 000 zł
19Odsłuch seceniczny 2 000 zł
20Mikser cyfrowy3 000 zł
21Mikrofony przewodowe 5 szt.2 000 zł
22Kable (XLR-y, Jacki, prądowe)1 900 zł
23Statywy1 000 zł
24Skrzynia Rack1 000 zł
25Pokrowce, zabezpieczenia1 000 zł
Łącznie: 41 000 zł
Lp.Część składowaŁączny koszt

Postęp realizacji

Projekt zrealizowano zgodnie z wnioskiem.
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
"Teatr dźwięczny - teatr wdzięczny i otwarty dla wszystkich - modernizacja szkolnego zaplecza teatralnego"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.