Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. Wspólna sprawa i wspólna zabawa


Lokalizacja

Projekt będzie służył mieszkańcom miasta Rybnika  i nie będzie generował dodatkowych kosztów a składowany może być w jednym z magazynów Remizy OSP Rybnik - Golejów.
Miejsce składowania projektu magazyn OSP Rybnik - Golejów  ul. Gliwicka 257 Rybnik  44 -207 .

Skrócony opis

Całoroczny zestaw imprezowy dla mieszkańców.

Opis projektu

Zestaw całoroczny imprezowy składa się z namiotów , nagłośnienia , zasilania elektrycznego , oświetlenia , ogrzewania oraz naczyń do podgrzewania posiłków w sezonie jesienno- zimowym
jest to niezbędne przy organizowaniu imprez na wolnym powietrzu w naszej strefie klimatycznej . Zestaw ma służyć wszystkim organizacjom i mieszkańcom  naszej dzielnicy i może przyczynić się do zwiększenia ilości imprez.
Zestaw składa się z dwóch namiotów o wymiarach 5x6 m ( łącznie 5x12 m )
Ławy i stoły biesiadne 20 szt ( łącznie na 120 osób )
Nagłośnienie i zasilanie oraz oświetlenie zgodnie z normami bezpieczeństwa.
Nagrzewnica olejowa i zestaw doprowadzający ciepło do namiotów
Miejsce składowania projektu magazyn OSP Rybnik - Golejów  ul. Gliwicka 257 Rybnik  44 -207 . Dostępny po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za magazyn w OSP lub Prezesem tel 883 994 041.
Ma służyć wszystkim mieszkańcom.

Uzasadnienie

Zestaw może służyć do organizacji imprez na dowolnym terenie i bez względu na pogodę  ale też może być używany do zapewnienia dachu nad głową mieszkańcom dotkniętych katastrofą lub inną tragedią.
Zestaw jest też podobny do takich jak w innych dzielnicach i można je łączyć ze sobą .

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Kosztorys szacunkowy projektu
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Namiot imprezowy całoroczny o wymiarach 5m x 6m x2,5/3,41 m ( cena jednostkowa 7744,54 zł) dwie sztuki 15 489,08 zł
2Stoły i ławy ( cena jednostkowa 576,87 zł) dwadzieścia kompletów11 537,40 zł
3Zestaw nagłośnieniowy + cztery mikrofony 5 590 zł
4Nagrzewnica olejowa 20kw 4 288,05 zł
5Rozdzielnia elektryczna 400v 32A 1 367,18 zł
6Serwisowanie oraz koszt dostawy5 728,29 zł
Łącznie: 44 000 zł
Zmiana szacunkowa kosztorysu
Lp.Część składowaŁączny koszt

Opis realizacji

Projekt zrealizowano zgodnie z wnioskiem.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Wspólna sprawa i wspólna zabawa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.