Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. „Boisko Żaków i Orlików” – wykonanie boiska piłkarskiego przy stadionie GKS „Pierwszy” Chwałowice


Lokalizacja

44-206 Rybnik ,ul.1 Maja 27, nr działki 782/2
dzielnica Chwałowice

Skrócony opis

Projekt zakłada wykonanie nowoczesnego boiska piłkarskiego przy stadionie GKS Pierwszy Chwałowice na cele treningowe ,sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Boisko będzie wyposażone w urządzenia do piłki nożnej.

Opis projektu

Projekt zakłada wykonanie nowoczesnego boiska piłkarskiego przy stadionie GKS Pierwszy Chwałowice na cele treningowe ,sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Boisko będzie wyposażone w urządzenia do piłki nożnej. W skład kompleksu sportowego wchodzi:
• Boisko piłkarskie o wymiarach 40m x 60m (pole gry 36m x 56m), ogrodzone po obwodzie boiska o wysokości min. 6m - ( piłko chwyty) z trzech stron: północnej, wschodniej i zachodniej.
• Trawa syntetyczna o wysokości minimum 40 mm.
• Wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną).
• Dodatkowo wykonana zostanie instalacji oświetlenia wokół boiska oraz płyty głównej

Uzasadnienie

Na boisku będą odbywać się treningi i rozgrywki ligowe dla drużyn dziecięcych „żaków” i „orlików”. Jednocześnie obiekt sportowy będzie ogólnodostępny,
a korzystanie z niego będzie nieodpłatne, pod nadzorem trenera – animatora sportu. Ma to na celu udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej, która będzie  sprzyjać  aktywnemu rozwojowi fizycznemu oraz uprawiania sportu. Nowoczesna baza sportowa  będzie promowała  aktywny styl życia, rodzinne zawody sportowe oraz możliwość spędzenia czasu na świeżym powietrzu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Wykonanie boiska piłkarskiego przy stadionie GKS „Pierwszy” Chwałowice
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie terenu oraz budowa boiska sportowego piłkarskiego o nawierzchni przepuszczalnej z trawy syntetycznej o wymiarach 40,0x60,0 m850 000 zł
2Zakup i montaż wyposażenia boiska do gry w piłkę nożną ,200 000 zł
3Zabudowa piłkochwytów z 3 stron /wschód, zachód, północ/200 000 zł
4Wykonanie instalacji oświetleniowej w postaci 10 podwójnych solarnych słupów oświetleniowych (4 w miejscu narożników planowego orlika oraz pozostałe wokół płyty głównej)300 000 zł
5Wykonanie drenażu wgłębnego ( odwadniającego)400 000 zł
Łącznie: 1 950 000 zł
Projekt inwestycyjny
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zlecenie ekspertyzy oraz wykonanie projektu inwestycyjnego 50 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
„Boisko Żaków i Orlików” – wykonanie boiska piłkarskiego przy stadionie GKS „Pierwszy” Chwałowice

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.