Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 40

40. Kulturalny Zamysłów 2023 - integracja mieszkańców dzielnicy poprzez sport i kulturę (od malucha do seniora)


Lokalizacja

BIKE RACE ZAMYSŁÓW - Rajzapunkt ul. Pełczyńskiego
Zamysłowski Festyn Rodzinny - Rajzapunkt ul. Pełczyńskiego
Spotkanie Opłatkowe dla Seniorów dzielnicy Zamysłów - ZSP nr 9  ul. Wodzisławska 123

Skrócony opis

Integracja mieszkańców, prezentacja dzielnicy i urokliwych zakątków Zamysłowa. Ożywienie „Rajzapunktu” o możliwość uprawiania sportów jak i rekreację najmłodszych. Pokazanie mieszkańcom dzielnicy i miasta użytku ekologicznego Okrzeszyniec oraz "bulwarów" nad Nacyną, jako miejsca odpoczynku i rekreacji. Beneficjentem projektu jest każdy mieszkaniec dzielnicy Zamysłów oraz wielu Rybniczan.

Opis projektu

Projekt "Kulturalny Zamysłów" to pomysł na zintegrowanie mieszkańców całej dzielnicy Zamysłów poprzez kilka projektów "miękkich", które są dostosowane do każdej grupy społecznej. Od wielu lat trzonem tych wydarzeń jest wyścig rowerowy MTB pn. "BIKE RACE ZAMYSŁÓW", który odbył się już pięciokrotnie i rokrocznie przyciąga coraz większe rzesze fanów tego sportu. Warto nadmienić, że oprócz lokalnego charakteru tego przedsięwzięcia, zamysłowski wyścig jest już mocno rozpoznawalną marką w całym województwie śląskim oraz u naszych południowych sąsiadów z Czech. Pomimo tego głównym założeniem projektu jest pokazanie mieszkańcom dzielnicy i przyjezdnym ciekawych walorów krajobrazowych i przyrodniczych niewielkiej dzielnicy Zamysłów. W każdym wyścigu zawsze znajduje się osobna klasyfikacja dla mieszkańców Zamysłowa, co ma zachęcić lokalną społeczność do sportowej rywalizacji i promuje zdrowy tryb życia. Uwielbianą przez rodziców kategorią są wyścigi najmłodszych adeptów kolarstwa - zaczynając od maluszków na rowerkach biegowych aż po nastolatków ścigających się specjalnie dla nich przygotowanej trasie. Niejednokrotnie są to pierwsze zawody sportowe młodych Zamysłowian. Po kilkugodzinnej rywalizacji na trasie, organizowane są dodatkowo atrakcje dla najmłodszych, takie jak: dmuchany zamek, czy przedstawienia różnych teatrów, oferujących program artystyczno-edukacyjnych dostosowany do wieku odbiorców. Na zakończenie odbywa się zabawa taneczna, którą umilają artyści lub dj-e, tak aby osoby nie związane ze sportem, lub zwyczajnie nie mogące go uprawiać, mogły również skorzystać z tego wydarzenia.
Zamysłowski Obieżyświat poznaje Rybnik - projekt zakłada zapoznanie najmłodszych mieszkańców Zamysłowa z ważnymi i ciekawymi miejscami na terenie miasta, dostępny również dla osób ze szczególnymi potrzebami, przygotowany dla dzieci w wieku 3-15 lat. Uczestnicy podzieleni są na 3 grupy: I - dzieci najmłodsze (3-10 lat), II dzieci starsze (10-14), III - dzieci najstarsze (14-16). Dla grupy I jest zaplanowanych 5 wycieczek, dla grupy II 3 wycieczki, a dla III 1wyjazd. Zgłoszenia odbywać się będą przez osobiste lub telefoniczne zgłoszenie uczestników w ZSP9 w Rybniku; obowiązuje kolejność zgłoszeń. Opiekunami będą pracownicy ZSP9 za co nie pobiorą wynagrodzenia (praca w wolontariacie). Dzieci odwiedzą: Strefę SOWA oraz Industrialny Plac Zabaw (oparty na motywie pary) mieszczące się w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Niewiadomiu - dzieci poszerzą swoją wiedzę z zakresu industrialnej historii regionu.
Paruszowiec – tężnia solankowa, zabytkowa zabudowa familoków; Ligocka Kuźnia – drewniany kościół; Golejów - Góra „Grzybówka” – najwyższe wzniesienie na terenie Rybnika, punkt widokowy na dolinę Rudy, zabytkowy drewniany kościół w Wielopolu, tamę, pomnik upamiętniający „Marsz śmierci” więźniów obozu KL Auschwitz oraz kolejnej rocznicy „Tragedii Górnośląskiej”; Stodoły – zalew i zapora, dom papieski. W ramach poznawania zawodów oraz obchodów roku rzemiosł pozna działalność i specyfikę funkcjonowania zawodów związanych z ER.
Zamysłowski Festyn Rodzinny ma na celu integrację całych rodzin przy wykorzystaniu infrastruktury Rajzapunktu oraz atrakcji dla dzieci jak dmuchane zamki, animatorzy oraz inne atrakcje.
Spotkanie Opłatkowe dla Seniorów - to spotkanie dla mieszkańców 75+ (około 80 osób). Catering wigilijny, śpiewanie kolęd. W przypadku ponownych obostrzeń sanitarnych, catering zostanie zamieniony na paczki i dostarczony przez Radę Dzielnicy lub wolontariuszy.

Uzasadnienie

Projekt "Kulturalny Zamysłów" zakłada integrację wszystkich mieszkańców dzielnicy Zamysłów oraz wielu mieszkańców całego Miasta Rybnika. Został podzielony na 4 zadania, które są dopasowane do każdego wieku i różnych zainteresowań Zamysłowian. Odbywający się wyścig rowerowy Bike Race Zamysłów stał się już wizytówką naszej dzielnicy i co więcej jest ogromnie rozpoznawalny na mapie wyścigów MTB w południowej części naszego kraju. Oprócz sportowej rywalizacji niesamowicie integruje mieszkańców i poszczególne rodziny, które chętnie biorą udział w zawodach oraz części artystycznej, która zawsze odbywa się po zakończeniu części sportowej. Co więcej w wielu miejscach przy trasie wyścigu są organizowane strefy kibica, dzięki którym sąsiedzi mają możliwość przez kilka godzin trwania zawodów nie tylko kibicować zawodnikom, ale przede wszystkim wspólnie integrować się i podtrzymywać sąsiedzkie więzi, które ze względu na szybkie tempo życia są obecnie coraz słabsze.
Zamysłowski Obieżyświat ma na celu pokazanie uczniom i przedszkolakom wielu atrakcji naszej małej ojczyzny jaką jest Rybnik. Każda wycieczka będzie idealnie dopasowana do wieku dzieci.
Zamysłowski Festyn Rodzinny również nastawiony jest na integrację dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, dziadków czy sąsiadów.
Zwieńczeniem projektu będzie Spotkanie Opłatkowe dla Seniorów 75+, dla których jest to niejednokrotnie szansa na wyjście z czterech ścian i możliwość spędzenia czasu i rozmowę, której często im brakuje na co dzień.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

BIKE RACE ZAMYSŁÓW VI
Lp.Część składowaŁączny koszt
1UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW I WOLONTARIUSZY500 zł
2ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE - 3 RATOWNIKÓW + 1 QUAD - 6 GODZIN2 000 zł
3POMIAR CZASU WRAZ OBSŁUGĄ I ZAPISAMI ON-LINE2 500 zł
4BANERY + REKLAMA1 400 zł
5KONFERANSJER - 14 GODZIN2 000 zł
6NAGRODY DLA ZAWODNIKÓW5 000 zł
7TOALETY TYPU TOITOI - 3 SZT.1 200 zł
8SCENA MIN. 4 x 6 M + NAGŁOŚNIENIE + OŚWIETLENIE5 100 zł
9USŁUGA DJ - 3 GODZ.1 000 zł
10TEATR DLA DZIECI - 1,5 GODZ.1 000 zł
11ZAMEK DMUCHANY - 8 GODZIN1 800 zł
12TALONY DLA ORGAN. I OBSŁUGI I SŁUŻB1 600 zł
13BUDOWA I OZNAKOWANIE TRASY1 400 zł
Łącznie: 26 500 zł
Zamysłowski Obieżyświat poznaje Rybnik – wycieczki edukacyjne dla dzieci (3-15 lat)
Lp.Część składowaŁączny koszt
1WYNEJEM AUTOKARU - 9 KURSÓW7 500 zł
Zamysłowski Festyn Rodzinny
Lp.Część składowaŁączny koszt
1NAGŁOŚNIENIE PLENEROWE - 2 MIKROFONY BEZPRZEWODOWE, 2 X KOLUMNA O MOCY MIN. 300 W, NAMIOT ZE ŚCIANKAMI 3X3 M1 000 zł
2TOALETA MOBILNA TYPU TOI TOI - 2szt.800 zł
3WYNAJEM ŁAWOSTOŁÓW - 15 KPL.1 000 zł
42 x DMUCHANY ZAMEK - 6 GODZ.3 400 zł
5ANIMATORZY - MALOWANIE TWARZY - 3 OSOBY (6 GODZIN)1 000 zł
6KONFERANSJER - 6 GODZIN800 zł
7UPOMINKI DLA DZIECI - 300 SZT.3 500 zł
Łącznie: 11 500 zł
Spotkanie Opłatkowe dla Seniorów dzielnicy Zamysłów
Lp.Część składowaŁączny koszt
1WYNAJEM I OBŁSUGA SALI: OBRUSY, SZTUĆCE, ZASTAWA500 zł
2CATERING NA 80 OSÓB: KAWA+HARBATA, 1 PORCJA CIASTA, RYBA 200G, ZIEMNIAKI 150 GRAM, KAPUSTA ZASMAŻANA 200 GRAM, 1 OPŁATEK3 500 zł
Łącznie: 4 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Kulturalny Zamysłów 2023 - integracja mieszkańców dzielnicy poprzez sport i kulturę (od malucha do seniora)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.