Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 9

9. KAMIEŃ - REAKTYWACJA


Lokalizacja

Tereny MOSiR- u w dzielnicy Kamień
ul. Hotelowa 28                                 
nr działek: 569/117, 822/96, 826/121, 726/113, 733/96

Skrócony opis

W otoczeniu działającego kąpieliska powstaną tężnie, pomost wzdłuż linii brzegowej stawu, boiska do siatkówki plażowej, tor do uprawiania sportów ekstremalnych typu Ninja  Warior,  strefa zabaw dla dzieci wokół istniejącego wodnego placu zabaw. 35 ha dla małych, dużych, silnych i słabych, na zdrowe zmęczenie, na wyciszenie się i na naładowania baterii w przepięknych okolicznościach przyrody.  

Opis projektu

Projekt dotyczy kompleksowego zagospodarowanie terenu MOSiR-u w Kamieniu, składa się z  większych i mniejszych inwestycji.  Zakłada wykonanie projektu, oraz wyłonienie czterech stref wypoczynku i aktywności fizycznej.
I. STREFA WYPOCZYNKU I RELAKSU.
Zaplanowano budowę: 6 łukowych tężni solankowych o wymiarach: dł. 7m, wys. 4m, szer. 1,30m (z dwoma systemami zasilania), zagospodarowanie terenu sąsiadującego z tężniami: ławki, kosze, oświetlenie, ścieżki, nasadzenie roślinności.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Najbardziej efektownym elementem tej strefy, będzie zabudowany  wzdłuż linii brzegowej stawu sąsiadującego z tężniami, pomost o długości 80m i  szerokości 2m, który zostanie osadzony w wodzie na palach. Pomost będzie miał aluminiową konstrukcję, podłogę z desek kompozytowych i bardzo solidną drewnianą balustradę. Przylegający i przeciwległy do pomostu brzeg wspomnianego stawu, będzie ogrodzony koszami gabionowymi, wypełnionymi kamieniem granitowym. Przy wejściu do planowanej strefy wypoczynku, przewidziana jest budowa owalnego pawilonu z funkcją małej gastronomii.
II. STREFA SIATKÓWKI PLAŻOWEJ.                                                                                                  
Zakłada budowę 3 boisk do siatkówki plażowej o wymiarach 8m x 16m ( strefa bezpieczna wokół boisk 5m – 6m) wraz z piłko-chwytami. Przy jednym z boisk, zaplanowano budowę trybuny na 100 miejsc, rozwiązanie pozwoli na rozgrywanie zawodów na wysokim poziomie.
III. STREFA SPORTÓW EKSTREMALNYCH.                                                                                        
Przewiduje powstanie pierwszego w Polsce stacjonarnego toru o długości 100 m i szerokości 5m z zabudowanymi urządzeniami typu: „Ninja Warior”, typ toru: TOP 100 OCR. Tor  będzie obudowany obrzeżami wraz z bezpieczną strefą z podłoża piaszczystego lub ze zrębków drewnianych.      
IV. STREFA ZABAW I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI.                                                              
Sercem opisywanej strefy będzie istniejący wodny plac zabaw „ PLUSKADEŁKO”. Zaplanowano wyrównanie terenu, usunięcie korzeni dawno wyciętych drzew, zabudowę obrzeży,  wymianę piasku na istniejących placach zabaw a wolne przestrzenie wyposażyć w trampoliny  wbudowane w podłoże ( połączone z sobą lub pojedyncze niewielkie „oczka”: 10 – 20 szt.).                                      
Przy tworzeniu projektu zostanie uwzględnione uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
Projekt zakłada również wyrównanie i naprawę istniejącej nawierzchni na boisku do koszykówki, doposażenie całego terenu w ławki, kosze, naprawę istniejących ścieżek i chodników, zabudowę dodatkowego oświetlenia, zabudowę stojaków na rowery, nasadzenie roślinności, wykonanie wszelkich prac w tym porządkowych i pielęgnacyjnych które doprowadzą do kompleksowego zagospodarowania i uporządkowania terenu całego ośrodka w Kamieniu.
W sytuacji, gdyby w 2023 r. ceny radykalnie poszły w górę, dopuszczamy: budowę 3 tężni, zmniejszenie ilości ławek i koszy,  wykonanie bezpiecznej nawierzchni na mniejszej powierzchni, budowę tańszej wersji pawilonu z przeznaczeniem na małą gastronomię lub ostatecznie całkowite wykreślenie go z projektu.

Uzasadnienie

Projekt ma na celu  kompleksową rewitalizację, którą zapoczątkował pierwszy ogólnomiejski Budżet Obywatelski i budowa „PLUSKADEŁKA”. Wykonanie całego szeregu inwestycji i prac, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa obiektu i jego różnorodność. Budowa  boisk do siatkówki plażowej umożliwi rozgrywanie turniejów, zaś tor Ninja Warrior znacząco  wzbogaci ofertę sportową ośrodka i uczyni go bardziej atrakcyjnym, zwłaszcza dla młodych osób. Biorąc pod uwagę zanieczyszczenie powietrza i walkę ze smogiem tężnie są pożądane ze względu na ich zbawienny wpływ na poprawę zdrowia. Teren wokół tężni i bezpośrednie sąsiedztwo stawu, nad którego brzegiem będzie można swobodnie się poruszać korzystając z pomostu, będzie wpływać kojąco na odwiedzających. Strefę wypoczynku i relaksu z pewnością pokochają nasi seniorzy i całe rodziny. MOSiR w Kamieniu to kompleks o powierzchni około 35 ha, nie licząc zalewu to największy teren rekreacyjno- wypoczynkowo- sportowy w Mieście. Fakt, że miejsce to jest odwiedzane przez setki gości  a w lecie tysiące, nie tylko z naszego miasta ale całego regionu, dowodzi że ma potencjał i należy go rozwijać. Po otwarciu kąpieliska zaistniała potrzeba rozszerzenia oferty z uwagi na rzesze korzystających z dobrodziejstw tego miejsca . Lokalizacja z dala od centrum, otoczenie lasu i okalające ośrodek stawy ze ścieżkami, są największym atutem tego miejsca a dzięki okolicznością przyrody jakie mu towarzyszą, czynią go niepowtarzalnym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

KAMIEŃ - REAKTYWACJA ( całość )
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie projektu60 000 zł
2Budowa 3 -6 tężni solankowych łukowych ( wymiary każdej z nich: długość 7m; wysokość 4m; szerokość 1,3 m)1 000 000 zł
3Zabudowa podestu wzdłuż linii brzegowej stawu ( 80m x 2m)200 000 zł
4Budowa owalnego, pawilonu o średnicy 9m ( drewno, szkło) 200 000 zł
5Zabezpieczenie linii brzegowej stawu – zabudowa gabionami około 235m bieżących150 000 zł
6Doposażenie placu zabaw w drobne urządzenia - w tym zabudowa bezpiecznych trampolin wbudowanych w podłoże (10-20 szt. trampolin)150 000 zł
7Zabudowa bezpiecznej strefy na części terenu obejmującego strefę zabaw dla dzieci z obrzeżami i podbudową ( wokół planowanych trampolin)250 000 zł
8Zabudowa obrzeży i wymiana piasku na istniejącym placu zabaw 50 000 zł
9 Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej wraz z piłkochwytami210 000 zł
10Montaż trybun na 100 osób40 000 zł
11Naprawa nawierzchni na istniejącym boisku do koszykówki ( dł. 50m, szer. 26,5m)100 000 zł
12Budowa toru Ninja Warrior ( obrzeża, piasek lub łupek drewniany, zakup i zabudowa urządzeń do ćwiczeń)410 000 zł
13Budowa chodników i ścieżek (około 700 m2 chodnika, 500 m obrzeży)150 000 zł
14Montaż oświetlenia na terenie całego obiektu ( latarnie parkowe słup LED identyczne z zabudowanymi wcześniej na terenie kąpieliska )250 000 zł
15Zakup i montaż ławek i koszy identycznych z już zabudowanymi po 20 szt.( ławki parkowe i kosze Vega w otoczeniu "Pluskadełka" )70 000 zł
16Zakup i nasadzenie roślin90 000 zł
17Instalacja monitoringu ( 6 kamer z nagrywarką i anteną)25 000 zł
18Doprowadzenie mediów do miejsca zabudowy tężni (woda, kanalizacja, prąd)120 000 zł
19Porządkowanie terenu, remont i odnowienie istniejącej infrastruktury, ( np. urządzenia w strefie zabaw dla dzieci), montaż stojaków na rowery70 000 zł
Łącznie: 3 595 000 zł
Lp.Część składowaŁączny koszt

Postęp realizacji

Zakres prac wykonanych w 2023 roku: dokumentacja projektowa całego zamówienia, wszystkie boiska wraz z wymaganą infrastrukturą, tor OCR, place zabaw.

Zdjęcia realizacji

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
KAMIEŃ - REAKTYWACJA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.