Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. Doposażenie boiska w Chwałęcicach


Lokalizacja

Rybnik, ul. Marusarzówny nr działki 1438/100

Skrócony opis

Montaż ogrodzenia wysokości około 1,0m oddzielającego murawę boiska od trybun uniemożliwiającego niekontrolowane wbiegnięcie na murawę kibiców, a także zapewniającego ochronę przed uderzeniem piłką dla kibiców na trybunach. Dodatkowo zakup namiotów festynowych szybkiego montażu o wymiarach 3x3m.

Opis projektu

Projekt dotyczy wyposażenia boiska piłkarskiego w Chwałęcicach, którego zarządcą jest MOSiR Rybnik, w płotek wysokości 1,0m oddzielający kibiców zgromadzonych na trybunach od płyty boiska, co za tym idzie zapewniający ochronę kibicom, a także zabezpieczający niekontrolowane przedostanie się na boisko osób z trybun. Ogrodzenie miałoby zostać poprowadzone od znajdującego się na terenie boiska piłkochwytu wzdłuż linii końcowej boiska w kierunku budynku szatni, a następnie równolegle do linii bocznej boiska na całej jego długości. Szacunkowa długość ogrodzenia nie przekroczyłaby 150mb. Dodatkowo w skład wchodziłyby 4 furtki o szerokości 1,0m umożliwiające wejście na boisko zawodnikom, sędziom oraz osobom związanym z organizowanymi wydarzeniami sportowymi. Głównym celem w/w projektu jest dostosowanie obiektu sportowego do najnowszych wymogów, a także poprawienie bezpieczeństwa uczestników wydarzeń sportowych w naszej dzielnicy, których w ostatnim roku znacznie przybyło dzięki dobrym wynikom lokalnej drużyny. Projekt zostałby uzupełniony o zakup 5 sztuk namiotów ekspresowych wraz ze ścianami bocznymi o wymiarach 3x3m, które służyłby nie tylko w trakcie meczów na boisku, ale także w trakcie organizowania jakichkolwiek imprez (np. festyny rodzinne, Dzień Dziecka itp.) w dzielnicy. Stanowiłby one uzupełnienie dla posiadanych już kompletów ławo-stołów zakupionych dzięki poprzednim edycjom BO. W przyszłości projekt będzie generował znikome koszty związane jedynie z bieżącą konserwacją.

Uzasadnienie

Montaż ogrodzenia na boisku znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa uczestników imprez sportowych, których w naszej dzielnicy jest wielu. Zwykle na mecze lokalnej drużyny przychodzą całe rodziny wraz z małymi dziećmi i to właśnie w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców dzielnicy planujemy w/w inwestycję. Wykonanie projektu pozwoli spełnić także wymogi dotyczące wyposażenia obiektu sportowego. Zakup 5 namiotów ekspresowych wraz ze ścianami bocznymi poprawi natomiast jakość organizowanych imprez, zapewniając ochronę przed słońcem czy deszczem, co pozwoli na integrację mieszkańców dzielnicy niezależnie od pogody.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Montaż ogrodzenia na terenie boiska oraz zakup namiotów ekspresowych
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Montaż furtki (4 sztuki, 300zł/szt)1 200 zł
2Słupek 60x40 mm ocynk + RAL 200 cm (60 sztuk, 53,10/szt) 3 186 zł
3Obejma pośrednia 60x40 mm ocynk + RAL (116 sztuk, 6,90/szt)800,40 zł
4Obejma końcowa 60x40 mm ocynk + RAL (4 sztuki, 6,90/szt)27,60 zł
5Klamra montażowa do panela (16 sztuk, 5,50zł/szt)88 zł
6Furtka panelowa 1x1 m ocynk + RAL (4 sztuki, 1040,00/szt)4 160 zł
7Montaż + materiał (150 mb, 54 zł/mb)8 100 zł
8Panel ogrodzeniowy 250x100 cm 2 V ocynk + RAL fi 4 mm (59 sztuk, 81,80/szt) 4 826,20 zł
9Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej3 000 zł
10Namiot Ekspresowy, PREMIUM Stal 40mm, ze ścianami bocznymi, bez okien, ciemnozielony 3x3m nr artykułu: 582610 (5 szt, 2590/szt) https://www.profinamiot.pl/namioty-ekspresowe/582610.html12 950 zł
Łącznie: 38 338,20 zł

Postęp realizacji

Projekt zrealizowano zgodnie z wnioskiem.
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Doposażenie boiska w Chwałęcicach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.