Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 22

22. Skocznia w dal i „siłownia pod chmurką” przy ZSP nr 7


Lokalizacja

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku,
ul. Borki 37D, 44-200 Rybnik,
Numer działki: 3866/184

Skrócony opis

Budowa nowej skoczni w dal wraz z rozbiegiem oraz siłownia na wolnym powietrzu z kilkoma urządzeniami i regulamin na terenie ZSP nr 7 w Rybniku celem stworzenia zespołu obiektów sportowych niezbędnych do rozwoju ruchowego dzieci i młodzieży podczas zajęć lekcyjnych oraz do rekreacji i sportu mieszkańców dzielnicy Orzepowice.

Opis projektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa skoczni w dal wraz z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej oraz mini siłownia na wolnym powietrzu składająca się z 4 urządzeń do ćwiczeń m.in. orbitrek, biegacz ,wioślarz, wahadło.
Bieżnia jednotorowa służąca jako rozbieg: długość 21 m i szerokość 1,30 m. Rozbieg wyznaczą białe linie o szerokości 5 cm, malowane na zewnętrznych krawędziach toru.
Na bieżni, w odległości 1m od obramowania zeskoku (piaskownicy) będzie zamocowana belka do odbicia, której poziom musi być równy z poziomem rozbiegu i zeskoczni. Bieżnia zostanie oddzielona od terenów zielonych obrzeżami betonowymi.
Zeskocznia będzie wypełniona miękkim wilgotnym piaskiem, którego górna powierzchnia znajdzie się na tym samym poziomie, co belka do odbicia.
Wymiary piaskownicy: szerokość 3m, długość 8m. Krawędzie zeskoku zostaną zabezpieczone i zakończone gumową ażurową matą zapobiegającą roznoszeniu piasku. Zakłada się również zakup plandeki zabezpieczającej zeskok przed opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami, grabie do wyrównywania piasku oraz montaż tablicy z regulaminem.

Uzasadnienie

Celem projektu jest rozbudowa oferty sportowo-rekreacyjnej dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku oraz dla  mieszkańców okolicznych osiedli dzielnicy Orzepowice.
Nowy obiekt sportowy wpłynie pozytywnie na atrakcyjność zajęć lekcyjnych WF oraz pozwoli lepiej przygotować dzieci i młodzież do zawodów sportowych.
Podkreślenia wymaga fakt, iż obecnie funkcjonujące boisko oraz place zabaw są ogólnodostępne dla mieszkańców osiedla jak i całej społeczności miejskiej. Po godzinach lekcyjnych oraz w weekendy, teren szkolnych obiektów jest miejscem do rekreacyjnego uprawiania sportu i zabawy całych rodzin. Nowa infrastruktura będzie doskonałym uzupełnieniem istniejących już obiektów na tym obszarze.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Budowa skoczni w dal z rozbiegiem i mini siłownia na wolnym powietrzu.
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja techniczna/projektowa 6 000 zł
2Budowa bieżni z poliuretanu o długości 21m i szerokości 1,30m14 500 zł
3Belka do odbicia 1 500 zł
4Budowa zeskoku o szerokości 3m, długości 8m (piaskownica) + piasek8 000 zł
5"Łapacz piasku" (gumowa mata ażurowa)500 zł
6Plandeka zabezpieczająca przed opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami100 zł
7Grabie z krawędzią równającą400 zł
8Zestaw 4 urządzeń siłowni zewnętrznej z dostawą i montażem (m.in. Orbitrek, Biegacz ,Wioślarz, Wahadło)17 500 zł
9Regulamin korzystania z siłowni i skoczni w dal 1 000 zł
Łącznie: 49 500 zł
Lp.Część składowaŁączny koszt

Postęp realizacji

Projekt zrealizowano, bez zakupu jednego urządzenia siłowego (biegacz), co zostało uzgodnione z pomysłodawcą projektu.

Zdjęcia realizacji

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Skocznia w dal i „siłownia pod chmurką” przy ZSP nr 7

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.