Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 25

25. Dzień dziecka na dmuchańcach


Lokalizacja

Projekt będzie realizowany na terenie ZSP nr 14, OSP Popielów, Parafia Trójcy Przenajświętszej.

Skrócony opis

W ramach projektu planujemy ustawienie w trzech punktach w dzielnicy urządzeń dmuchanych do zabawy przy ZSP 14, OSP Popielów oraz Parafii Trójcy Przenajświętszej. Przy parafii planowany jest festyn z gastronomią oraz oprawą muzyczna DJ.

Opis projektu

W ramach projektu planujemy ustawienie w trzech punktach w dzielnicy urządzeń dmuchanych do zabawy. W celu uatrakcyjnienia wydarzenia przewiduję się karnety do zbierania pieczątek na każdej z atrakcji po uzbieraniu kompletu przewidziana jest nagroda. W każdym z punktów będą działały lokalne grupy (grupy strażackie, ministranci, schola, społeczność szkolna)  Grupy te będą zachęcały dzieci do udziału w zabawie oraz informowały o pozostałych atrakcjach. Dzięki rozmieszczeniu atrakcji w 3 różnych punktach będzie to okazja do spaceru po dzielnicy. Przy parafii będzie punkt gastronomiczny oraz namiot z ławami i oprawa muzyczna z DJ. Projekt zakłada uniwersalne projektowanie, możliwość skorzystania z atrakcji przez wszystkie grupy społeczne, dzięki organizacji na terenie ogólnodostępnym pozbawionym barier architektonicznych.

Uzasadnienie

Celem projektu jest szeroko rozumiana integracja środowiska lokalnego poprzez udział w prezentacjach poszczególnych grup oraz wspólne świętowanie dnia dziecka. Grupy działające w dzielnicy będą miały okazję do pozyskania nowych członków podczas imprezy oraz pokazania alternatywy do spędzania wolnego czasu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Organizacja dnia dziecka
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Urządzenia dmuchane, animacje12 600 zł
2Oprawa muzyczna DJ1 000 zł
3Nagrody 1 000 zł
4toalety 400 zł
Łącznie: 15 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Dzień dziecka na dmuchańcach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.