Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. Imprezowy Golejów - zakup sprzętu i akcesoriów do animowania życia kulturalnego dzielnicy


Lokalizacja

Ze względu na specyfikę projektu nie ma on przypisanego miejsca realizacji. Sprzęt może być przechowywany np. w pomieszczeniach, z których na mocy porozumienia ze szkołą korzysta miejscowa rady dzielnicy lub w pomieszczeniach lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Skrócony opis

Założeniem naszego projektu jest zakup sprzętu i akcesoriów do animowania życia kulturalnego dzielnicy, z którego korzystać będą mogli bezpłatnie wszyscy mieszkańcy Golejowa oraz tutejsze organizacje społeczne i instytucje - rada dzielnicy, Ochotnicza Straż Pożarna, szkoła, parafia, stowarzyszenie i fundacja, koło emerytów i rencistów, harcerze w celu organizacji imprez dla społeczności lokalnej.

Opis projektu

Projekt zakłada zakup zakup sprzętu i akcesoriów do animowania życia kulturalnego dzielnicy, z którego korzystać będą mogli bezpłatnie wszyscy mieszkańcy Golejowa oraz tutejsze organizacje społeczne i instytucje - rada dzielnicy, Ochotnicza Straż Pożarna, szkoła, parafia, stowarzyszenie i fundacja, koło emerytów i rencistów, harcerze w celu organizacji imprez dla społeczności lokalnej o charakterze kulturalnym, rozrywkowym czy sportowym. Realizacja projektu pozwoli ograniczyć koszty organizacji dotychczasowych wydarzeń dzielnicowych takich jak: festyn dzielnicowy, biegi, turnieje piłki nożnej, grzybobranie, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, mikołajki i innych, dzięki możliwości bezpłatnego skorzystania z zakupionego sprzętu i akcesoriów. Projekt pozwala zapewnić dostęp do zakupionego sprzętu wszystkim na równych prawach, nie wykluczając żadnych grup społecznych. W ramach projektu zostanie zakupionych m.in. 30 zestawów mebli festynowych składających się z 2 ławy i stołu każdy, 2 namioty imprezowe o wymiarach 6x12 metrów, mieszczące około 80 osób każdy, nagrzewnica olejowa lub powietrzna, o mocy minimum 20 kW z systemem rozprowadzania ciepła, zestaw oświetlenia do namiotów imprezowych w standardzie IP65, przedłużacze bębnowe z gniazdem siłowym o długości co najmniej 35 metrów, zestaw festynowy w postaci urządzenia do przygotowywania popcornu i urządzenia do waty cukrowej wraz z wózkami, 2 sztuki warników do wody, napojów o pojemności minimum 22 litrów, 2 sztuki bemarów stołowych stalowych o pojemności minimum 8,5 litra każdy. Zakupiony sprzęt pomoże ograniczyć bardzo wysokie obecnie koszty realizacji imprez lokalnych organizowanych przez radę dzielnicy, OSP, szkołę lub inne organizacje społeczne z terenu dzielnicy, a także przez mieszkańców. Wynajem profesjonalnego sprzętu przekracza najczęściej możliwości finansowe wskazanych podmiotów, stąd wynika potrzeba realizacji inwestycji ze środków budżetu obywatelskiego. Sprzęt będzie nieodpłatnie wypożyczany wszystkim zainteresowanym mieszkańcom i organizacjom społecznym, zaś formalnie będzie stanowił mienie Miasta, wpisane na stan środków trwałych i pozostałych środków trwałych dzielnicy. Za jego udostępnianie odpowiedzialna będzie miejscowa rada dzielnicy, która po każdym wypożyczeniu będzie sporządzała protokół zdawczo-odbiorczy wraz z oceną stanu zużycia sprzętu. Zgłoszenie zapotrzebowania na wynajem sprzętu również będzie przekazywane radzie dzielnicy pisemnie lub mailowo. W protokole zdawczo-odbiorczym będzie zawarta klauzula o konieczności jego zwrotu w stanie niepogorszonym, a także informacja, że w przypadku jego zniszczenia wypożyczający zobowiązuje się zapłacić jego równowartość. Szczegółowy regulamin wraz ze wzorami dokumentów, o których mowa powyżej, opracuje i przyjmie uchwałą miejscowa rada dzielnicy, w której siedzibie sprzęt będzie przechowywany. Zakładane koszty napraw i serwisu sprzętu wyniosą ok. 3000 zł rocznie.

Uzasadnienie

Dzielnica Golejów nie posiada domu kultury, który byłby miejscem animowania życia kulturalno-społecznego dzielnicy, stąd działania integrujące mieszkańców podejmowane są przede wszystkim przez miejscową radę dzielnicy, Ochotniczą Straż Pożarną, szkołę, parafię, koło emerytów i rencistów, stowarzyszenie i fundację oraz harcerzy. Organizacje to posiadają jednak ograniczone środki, które obecnie, ze względu chociażby na inflację, nie pozwalają aktualnie na profesjonalną organizację imprez kulturalnych, sportowych czy rozrywkowych dla mieszkańców w postaci festynów, spotkań integracyjnych, imprez okolicznościowych czy rozgrywek sportowych. Wynajem sprzętu lub outsourcing eventowy jest zbyt drogi, by wspomniane organizacje mogły podjąć się realizacji imprez dla społeczności lokalnej zapewniających wysoką jakość kultury czy rozrywki lub wysoki poziom sportowej rywalizacji nawet o charakterze amatorskim. Wśród mieszkańców dzielnicy istnieje duża potrzeba uczestnictwa w wydarzeniach o charakterze lokalnym - rozrywkowym, kulturalnym, sportowym, ponieważ, mimo ograniczeń, mieszkańcy licznie biorą w nich udział, jednak jeżeli nie zostanie zapewniony odpowiedni poziom tychże usług - mieszkańcy albo nie będą chcieli się integrować, albo będą wybierali inne imprezy. Realizacja projektu poprawi jakość życia mieszkańców, którzy zyskają dzięki niemu dostęp do większej liczby profesjonalnie zorganizowanych imprez kulturalno-rozrywkowych na terenie dzielnicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Kosztorys zakupu sprzętu i akcesoriów do animowania życia kulturalnego dzielnicy
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Trzyczęściowy zestaw mebli, składający się ze stołu i 2 ław (komplet, marka Rot Service, stół 220x60 cm, stelaż z profilu giętego o podwyższonej wytrzymałości, drewno sosnowe, listwy zewnętrzne i wewnętrzne lite, lakier UV, stelaż lakierowany proszkowo) - 28 kompletów ok. 650,00 zł za 1 zestaw18 200 zł
22 namioty imprezowe HOME (białe) o wymiarach 6x12 metrów (producent Das Company, liczba ścianek bocznych więcej niż 8 ścianek, liczba okien więcej niż 8, średnica rurek, rodzaj poszycia PE) - 38 mm- 4750,00 zł za sztukę9 500 zł
3Nagrzewnica olejowa 20 kW z systemem rozprowadzania ciepła i cyfrowym termostatem (RIWALL PRO KOMIONIORZ 20)1 500 zł
4Zestaw oświetlenia do namiotów imprezowych, standard IP65, 8 lamp o mocy 20W każda, zasilanie 220V (pionowa regulacja, zawieszanie bezpośrednio do konstrukcji namiotu, kompatybilne z systemem Easy-Hold)1 000 zł
52 przedłużacze bębnowe z gniazdem siłowym, 35 metrów długości, marka Elektro-Plast, z uziemieniem, 3 gniazda w 1 sztuce przedłużacza1 000 zł
6Koszty dostawy4 000 zł
7Zestaw festynowy - urządzenie do przygotowywania popcornu 1600 W z wózkiem RCPW-16E i urządzenie do waty cukrowej 1200 W, średnica misy 72 cm z wózkiem RCZC-1200XL, marka Royal Catering Modele 10010088 i 10010133, 6 000 zł
8Warniki do wody, napojów, o pojemności 20 litrów, model RCWK 20A, moc 2200 W, marka Royal Catering, ochrona przed przegrzaniem, blokada pokrywki, niekapiący kranik, ociekacz - 2 sztuki1 300 zł
9Bemary stołowe stalowe, o pojemności min. 8,5 litra - 2 sztuki (Model RCCD-RT4_9L, marka Royal Catering)1 500 zł
Łącznie: 44 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Imprezowy Golejów - zakup sprzętu i akcesoriów do animowania życia kulturalnego dzielnicy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.