Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Wawrzyn dla Wawrzyńca - ogród jordanowski dla całej rodziny


Lokalizacja

Skwer św. Wawrzyńca  działki:
1404/172
441/180
364/179

Skrócony opis

Skwer św. Wawrzyńca jako ekomiejsce integracji. Utworzenie łąki kwietnej, ziół i roślin, hoteli dla owadów. Dostosowanie przestrzeni dla osób z małymi dziećmi - ławka z przewijakiem, z możliwością karmienia niemowlęcia, mała ścieżka sensoryczna. Tyrolka dla starszych dzieci. Tablice ze zdjęciami starego kościoła. Stojaki na rowery. Organizacja zajęć: ćwiczenia dla seniorów, teatrzyk dla dzieci.

Opis projektu

Wpisanie w otoczenie parku łąki kwietnej, rabat z różnymi ziołami, roślinami (najlepiej z tabliczkami informującymi co to za rośliny - walor edukacyjny). Jest w parku dostępny hotel dla owadów - można zrobić wokół niego właśnie tę łąkę kwietną albo dołożyć kolejne hotele. Udostępnić ten teren jako punkt spotkań dla osób z małymi dziećmi - mała ścieżka sensoryczna (niewymagająca dużego nakładu finansowego - po prostu z resztek Zarządu zieleni - kora, kamien, żwir, kostka). Stojaki na rowery zachęcą osoby bardziej aktywne do odpoczynku w tym miłym otoczeniu. Integracja każdego pokolenia - osoby starsze mogą dojechać autobusem, matki z małymi dziećmi skorzystać z przewijaka, ławki do karmienia w dyskretnym otoczeniu, młodzież może się spotkać i zjechać z tyrolki. Bliskość harcówki pozwoli na późniejsze wykorzystanie terenu - jak ogromna jest potrzeba było widać na kinie z okazji dnia dziecka. Tablice ze zdjęciami starego kościoła pozwolą na integrację miedzypokoleniową, budowanie patriotyzmu lokalnego. Projekt zakłada uniwersalne projektowanie, efekty będą dostępne dla wszystkich na równych prawach, dodatkowo będą angażować w zasadzie wszystkie grupy społeczne - zajęcia dla aktywnych seniorów, teatrzyk dla dzieci.

Uzasadnienie

Skwer św. Wawrzyńca jest idealnym rozwiązaniem dla integracji mieszkańców - obok Harcówki, w zasadzie centrum dzielnicy, bliskość przystanku autobusowego. W całej dzielnicy jest bardzo dużo małych dzieci, a brakuje miejsc, gdzie matka mogłaby przewinąć bądź nakarmić dziecko, przez co staje się społecznie wykluczona. Łąka kwietna jest ekologiczna, pozwoli nie tylko na lepszą jakość powietrza, ale również na budowanie od maleńkości świadomości konieczności troski o przyrodę. Coraz większy odsetek dzieci ma problemy z integracją sensoryczną - wybudowanie ścieżki pozwoli na zminiejszenie ich trudności również na dalszej drodze edukacji. Stojaki rowerowe pozwolą na chwilę odpoczynku osobom aktywnym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

71 500
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Posadzenie ziół, kwiatów9 600 zł
2Łąka kwietna3 000 zł
3Hotel dla owadów400 zł
4Stojaki na rowery2 000 zł
5Ławka do karmienia i przewijania4 000 zł
6Tablice ze zdjęciami drewnianego kościoła4 000 zł
7leżaki miejskie4 000 zł
8tyrolka20 000 zł
9zatwierdzenie dokumentacji technicznej w postaci projektu zagospodarowania8 000 zł
10Gimnastyka dla seniorów na świeżym powietrzu2 500 zł
11Teatrzyk dla dzieci (wynagrodzenia artystów, wyposażenie techniczne – mikrofony, agregat, koszty ZAiKS)8 000 zł
Łącznie: 71 500 zł
Ogród jordanowski na skwerze św. Wawrzyńca
Lp.Część składowaŁączny koszt

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Wawrzyn dla Wawrzyńca - ogród jordanowski dla całej rodziny

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.