Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 3

3. "Integrować i bawić"


Lokalizacja

Projekt będzie realizowany w miejscach:
1.Dożynk 2023r. - Wydarzenie będzie odbywało się na terenie farskiego ogrodu przy ulicy Małachowskiego, teren parafii NSPJ w Boguszowicach, oraz w parku przy ul. Św. Wawrzyńca.
2. Dzień Seniora 2023r  -  Wydarzenie będzie odbywało się na terenie farskiego ogrodu przy ulicy Małachowskiego, teren parafii NSPJ w Boguszowicach, oraz w parku przy ul. Św. Wawrzyńca.
3 Dni Boguszowic -  Wydarzenie będzie odbywało się na terenie farskiego ogrodu przy ulicy Małachowskiego, teren parafii NSPJ w Boguszowicach, oraz w parku przy ul. Św. Wawrzyńca.
4. Sprzęt będzie przechowywany w Harcówce BSSK "Ślady" mieszczącej się przy ul. Św. Wawrzyńca 6. Budynek należy do ZGM w Rybniku.

Skrócony opis

Głównym założeniem projektu jest integracja mieszkańców Boguszowic, Rybnika oraz ludzi przyjezdnych. Integracja poprzez aktywny wypoczynek na skwerach oraz terenach naszej dzielnicy podczas wielu imprez plenerowych gdzie nasze najmłodsze pociechy znajdą ciekawe zajęcia i zabawę gdy My będziemy mogli rozkoszować się pięknem naszej dzielnicy przy dobrej kawie, ciastku oraz muzyce na żywo.

Opis projektu

Projekt zakłada organizacje 3 imprez w Naszym środowisku, dla Naszego środowiska przez Naszych mieszkańców min. poprzez grupy i stowarzyszenie aktywnie działające w naszej dzielnicy takie jak: Stowarzyszenie harcerskie: BSSK "Ślady" oraz Radą dzielnicy.
Projekt będzie znakomitą okazją do integracji społeczności podczas wspólnych imprez orz wydarzeń które dzięki tej inicjatywie zostaną zorganizowane, lub kontynuowane:

- Organizacja Boguszowickich Dożynek 2023.  Plenerowy koncert wybranego zespołu z krainy łagodności wraz z nagłośnieniem (podczas festynu dożynkowego)– wrzesień 2023. – Po kolejnej akcji sprzątania ziemi, dzielnicy oraz terenów zielonych Boguszowic Starych odbędzie się na terenie ogrodu farskiego ( Boguszowicka scena)

- Organizacja „Dni Boguszowic 2023” Plenerowy koncert wybranego zespołu folkowego  wraz z nagłośnieniem – Czerwiec 2023 -Z tej okazji organizatorzy – harcerki i harcerze BSSK Ślady zorganizują wiele działań (bieg po przyrodniczych miejscach Boguszowic, kawiarenka, koncert, plac zabaw, ogród pasjonatów. ( Boguszowicka scena)

-  Organizacja „Dnia seniora 2023– usługa , catering , wydarzenie artystyczne dla seniorów, koncert zespołu – maj 2023r akcja adresowana zostanie dla boguszowickich seniorów osób , które całe swoje życie kształtowały krajobraz naszej dzielnicy. W podziękowaniu harcerze i harcerki BSSK wraz z młodzieżą szkolną naszej dzielnicy zorganizują wydarzenie artystyczne. Miejsce wydarzenia to ogród Farski  - najbardziej znane miejsce w naszej dzielnicy.

Również ważnym aspektem jest doposażeniem jednostek oraz organizacji działających na terenie naszej dzielnicy w sprzęt niezbędny do przygotowywania i organizowania wydarzeń kulturalnych, spotkań, imprez cyklicznych, kin plenerowych itp. W znaczącym stopniu wpłynie to na jakość organizowanych wydarzeń od strony technicznej, bezpieczeństwa, co pozwoli na dotarcie do większej liczby mieszkańców i docelowo umożliwi różnorodną integracje lokalnej społeczności.

Projekt zakłada uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przez co rozumie się, że ich efekty będą dostępne dla wszystkich na równych prawach lub w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji oraz nie wykluczając określonych grup społecznych.

Uzasadnienie

Na terenie naszej dzielnicy jest organizowane wiele spotkań, wydarzeń kulturalnych oraz imprez cyklicznych, dzięki zaangażowaniu wielu wolontariuszy spośród mieszkańców Boguszowic. W większości są to osoby związane z harcerskimi drużynami oraz Radą dzielnicy. Projekt ten ma na celu utrzymanie tej tendencji oraz możliwość kontynuacji tych jakże ważnych inicjatyw.
Zakup sprzętu który został wymieniony pozwoli na coraz to ciekawszą organizację wydarzeń. Projekt wniesie wiele dobrego, gdyż będzie okazją do integracji mieszkańców naszej dzielnicy. Beneficjentami projektu są wszyscy mieszkańcy dzielnicy oraz szkoły. Organizowane wydarzenia mają charakter rodzinny i plenerowy co przekłada się na możliwość uczestnictwa wszystkich grup wiekowych. Oto przedsięwzięcia plenerowe, które na stale wpisały się w kalendarz kulturalno-społeczny dzielnicy: Dzień Seniora, Boguszowickie Kolędowanie, Święto Trzech Króli, Dni Boguszowic, Dzień Dziecka, Boguszowickie Dożynki, Boguszowicki Ogród Pasjonatów, Festyny, gry rodzinne, gry terenowe o charakterze historycznym, rajdy rowerowe, koncerty plenerowe, kino plenerowe itd.
Wydarzenia są otwarte dla wszystkich dzięki czemu mogą brać w nich udział mieszkańcy okolicznych dzielnic.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Organizacja boguszowickich Dożynek 2023. Plenerowy koncert zespołu z krainy łagodności.
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wybrany zespół z krainy łagodności10 000 zł
2Nagłośnienie5 000 zł
3Poczęstunek dla gości1 000 zł
Łącznie: 16 000 zł
Organizacja "Dni Boguszowic" 2023. Plenerowy koncert zespołu folkowego.
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wybrany zespół folkowy 10 000 zł
2Nałośnienie5 000 zł
3Poczęstunek dla gości1 000 zł
Łącznie: 16 000 zł
Sprzęt
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dmuchana Ścianka wspinaczkowa14 500 zł
2Ławki z oparciem Primario 175cm 20szt.15 000 zł
3Sprzęt wspinaczkowy1 500 zł
Łącznie: 31 000 zł
Dzień seniora 2023.
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Catering dla zaproszonych gści ok. 150 os.7 500 zł
2Występ zespołu folkowego1 000 zł
Łącznie: 8 500 zł

Postęp realizacji

Projekt zrealizowano zgodnie z wnioskiem.
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
"Integrować i bawić"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.